Kort om arbeidsgiver
Det lyses ut inntil 100 % stilling som kommunal lege i perioden 12.07.2021 – 20.08.2021. Stillingsbrøk og innretning av stillingen kan diskuteres, men tilstedeværelse må være på minimum 60%.
Det søkes etter entusiastisk, fleksibel og samarbeidsvillig lege med norsk autorisasjon og tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre de aktuelle oppgavene.  

Arbeidsoppgaver
Hovedoppgave vil være tilsynsfunksjon på langtids- og korttidsavdeling ved kommunens sykehjem - Frydenborgsenteret. Eksempler på andre aktuelle oppgaver er legeoppgaver ved Helsestasjon og beredskapsvakt i forbindelse med gruppevaksinering.  

Gerica benyttes som journalsystem på Frydenborgsenteret. 

Kvalifikasjoner
  • Norsk autorisasjon som lege
  • Tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre de aktuelle oppgaver
Utdanningsretning
  • Medisin                                                                                                 
  • Utdanningstittel: Lege    
  • Utdanningsnivå: Høgskole/universitetsnivå   
Språk
  • Norsk 
Vi tilbyr
Lønn etter avtale. 
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Risør kommune
Kontaktpersoner
Navn: Kathrine Pedersen
Tittel: Kommunelege
Telefon: 920 20 705
Navn: Bjørn Haugersveen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: +47 911 31 590
E-post: Bjorn.Haugersveen@risor.kommune.no
Arbeidssted
Furumoveien 1
4950 RISØR