Kort om arbeidsgiver

Ønsker du å lede og samtidig beholde faget ditt?

Er du opptatt av utdanning av yngre kollegaer, er flink til å
samarbeide og har fokus på faglig kvalitet?

Kan du tenke deg å være med og
forme fremtidens avdeling for bildediagnostikk?

Avdeling for bildediagnostikk i Vestre Viken er en tverrgående avdeling i Klinikk for medisinsk diagnostikk (https://youtu.be/utjZJo2q74c)
Avdelingen består av radiologisk seksjon ved de fire somatiske sykehusene i Vestre Viken, Bærum, Drammen,
Ringerike og Kongsberg, i tillegg til Brystdiagnostisk senter og
nukleærmedisinsk seksjon, som er lokalisert i Drammen.

Legegruppene ved radiologisk seksjon i hhv  i Drammen og Kongsberg og Bærum og Ringerike
 skal ila 2021 inngå i to legeseksjoner, seksjon Drammen-Kongsberg og
seksjon Bærum-Ringerike, med tett samarbeid mellom seksjonene og felles
organgrupper på tvers av avdelingen. Begge legeseksjonene vil ha fokus på trivsel, godt kollegialt samarbeid, faglig utveksling og utvikling. I ny
organisasjon søker vi nivå 5-ledere som skal ha ansvar for LIS ved hhv seksjon
Drammen-Kongsberg og seksjon Bærum-Ringerike. Denne annonsen gjelder LIS-lederstilling ved seksjon Drammen-Kongsberg. Drammen har 12-LIS-stillinger og det er avsatt en 50 % stilling til forskning. Kongsberg har for tiden ingen LIS.
Bærum-Ringerike har 11 LIS.

Stillingen innebærer 50% tid avsatt til ledelse og 50% deltakelse i drift som overlege. Du er ukentlig tilstede på
hvert av sykehusene i din seksjon som har ansatt LIS, og for øvrig etter behov.

Drammen sykehus er områdesykehuset i Vestre Viken og avdeling for bildediagnostikk ved seksjon Drammen har
tilsvarende bredt undersøkelsesspekter som er grunnlaget for at det tilbys full
spesialistutdanning i radiologi som eneste ikke-universitetssykehus i
Norge. Vi flytter også inn i en flott ny avdeling i nytt
sykehus i 2025. 

Ringerike og Bærum er lokalsykehus med akuttfunksjon og
avdeling for indremedisin, ortopedi, gynekologi og fødselshjelp og kirurgi (Kongsberg
kirurgisk dagtilbud), samt barnepoliklinikk. Bærum sykehus har også en egen
forskningsavdeling. Bærum og Ringerike oppfyller de fleste 3a-kravene i
spesialiteten radiologi(minimum 3,5 års tjeneste)

Vi søker en engasjert overlege som er nysgjerrig på ledelse og som ønsker å lede både fag
og  personer i den retning som er vårt mål og visjon!

  

Arbeidsoppgaver

Lede seksjonens LIS i 50 % lederstilling, med ansvar for både fag, kvalitet og personal samt medansvar for økonomi, herunder

 • Sikre god utdanning av seksjonen LIS, inkl. opplæring, undervisning og oppfølging av læringsaktiviteter og læringsmål i samarbeid med lokale fagansvarlige for organ
 • Bidra til samarbeid på tvers og sammen med LIS-leder i seksjon Bærum-Ringerike bidra til koordinert og fullverdig LIS-utdanning tilpasset krav i spesialistutdanningen
 •  LIS-leder Drammen-Kongsberg leder utdanningsutvalg radiologi i Vestre Viken og deltar i relevant møteaktivitet i VV og HSØ (HSØ rotasjonsråd). LIS-leder Bærum-   Ringerike er vara
 •  Bidra til god kvalitet, bl.a med riktig håndtering av avvik
 •  Ha ansvar for ansettelser, fraværsoppfølging, ferieplanlegging og arbeid med tjenesteplaner for LIS
 • Delta i seksjonens ledergruppe og bidra i utarbeidelse og oppfølging av seksjonens mål

Fungere som overlege tilsvarende 50 % stilling:

 • Delta i avdelingens daglige drift
 • Bidra til godt samarbeid internt på seksjonen, på tvers i avdelingen og eksternt
 • Bidra til utvikling og ivaretakelse av et godt arbeidsmiljø                       

Kvalifikasjoner

 • Overlege og spesialist i radiologi 
 • Erfaring med LIS-opplæring og -utdanning vektlegges
 • Forskningserfaring teller positivt
 • God formidlingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk er en forutsetning Spesialist i radiologi

Personlige egenskaper

 • Engasjement og entusiasme for å lede unge kollegaer og bidra til faglig og personlig vekst
 • Gode samarbeidsevner og ønske om å se andre lykkes
 • Evne til å jobbe selvstendig, strukturert og ansvarsbevisst, men med velutviklet lagånd
 • Ønske om videreutvikling og faglig progresjon -personlig og for avdelingen
 • Personlig egnethet vektlegges

Minst to referanser må oppgis på forespørsel, hvorav den ene din siste nærmeste leder

Vi tilbyr

 • Flinke LIS som skal ledes
 • En spennende organisering av legeressursene- med samarbeid i et stort fagmiljø på tvers i Vestre Viken 
 • Variert arbeid og spennende patologi  
 • Gode kolleger og trivelig arbeidsmiljø
 • God samhandling med klinikere
 • Mulighet for administrativ støtte
 • Mulighet for fleksibilitet i arbeidshverdagen 
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser 
 • Carestream RIS/PACS og e-talegjenkjenning 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Ingjerd Loe
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 93629747
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
BILDE DS-Seksjon Drammen, Vestre Viken
Dronninggata 28
3019 Drammen