Kort om arbeidsgiver
Barne- og ungdomsklinikken har 524 ansatte og et budsjett på 626 millioner kroner. Klinikken har til sammen 4400 innleggelser per år fordelt på 67 senger. I tillegg uføres 28 000 polikliniske konsultasjoner per år. 
 
Klinikken har et eget pasientmottak, en nyfødt intensivavdeling og en intensivavdeling for større barn. Det er også avdelinger for Barn kreft og blodsykdommer, Barn medisin, infeksjon og nevrologi, og Barn dagpost og poliklinikk. Barnekirurgi og Barneortopedi er egne seksjoner i klinikken.
Avansert hjemmesykehus er etablert. Habiliteringstjenesten for barn og unge er en egen avdeling i klinikken. BUP er representert med en CL- enhet lokalisert i Barne- og ungdomsklinikken. Det er egen sykehusbarnehage og sykehusskole.
Klinikken har en erfaren stab. Klinikkens ledergruppe består nå av klinikksjef, 7 avdelingssjefer og kontorleder. 
 
Klinikken tilbyr det meste av behandling unntatt transplantasjoner og hjertekirurgi.
Barn kirurgi har sammen med Nyfødt intensiv delt landsfunksjon for nyfødtkirurgi.
Mye av pasientbehandlingen i klinikken foregår i et samarbeid med personell ansatt i andre klinikker.
 
Mange ansatte har delt stilling mellom St.Olavs hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU. Det pågår et samarbeid med Forskningsposten med tanke på å etablere en egen forskningspost for barn og unge.
 

Arbeidsoppgaver

St. Olavs hospital har region- og universitetssykehusfunksjon for befolkningen i hele Midt-Norge. Klinikksjefen rapporterer til administrerende direktør og har et helhetlig ansvar for drift og utvikling av Barne- og ungdomsklinikken. I tillegg har klinikksjefen delansvar for sykehusets totale utvikling sammen med sykehusets øvrige ledelse gjennom deltagelse i Hovedledelsen.
Klinikksjefen skal legge til rette for tverrfaglig teamarbeid, tjenesteinnovasjon, faglig og vitenskapelig utvikling, herunder fremme integrasjon med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU. Som leder av Barne- og ungdomsklikken ved universitetssykehuset forventes det at klinikksjefen tar et særlig ansvar for å sikre godt samarbeid med andre helseforetak i regionen og bidrar til god samhandling med førstelinjetjenesten.

Kvalifikasjoner

Vi søker en tydelig leder som evner å motivere og engasjere kompetente medarbeidere og som med involvering av ansatte og deres representanter, tar aktivt del i den strategiske videreutvikling av St. Olavs hospital. Gjennomføringsevne, kommunikasjonsferdigheter og personlig egnethet vektlegges.
 
Aktuelle kandidater har relevant høyere utdanning, helst med forskningskompetanse, har erfaring fra klinisk arbeid i spesialisthelsetjenesten og ledererfaring.
Det legges til rette for bistilling ved Fakultet for medisin og helsevitenskap.
 

Vi tilbyr

  • For nærmere informasjon, kontakt administrerende direktør Grethe Aasved, fagdirektør Runa Heimstad eller HR-direktør Heidi Magnussen.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Grethe Aasved
Tittel: Administrerende direktør
Telefon: 91692808
Navn: Runa Heimstad
Tittel: Fagdirektør
Telefon: 91699624
Navn: Heidi Magnussen
Tittel: HR-direktør
Telefon: 95749417
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital
Olav Kyrres gate 11
7030 Trondheim