Kort om arbeidsgiver
Bergen kommune ønsker å styrke kommuneoverlegefunksjonen og søker derfor to assisterende kommuneoverleger. Det er ønskelig med spesialitet i samfunnsmedisin. For søkere uten spesialitet vil stillingen bli tilrettelagt for spesialistutdanning i samfunnsmedisin, (SLIS) og opprettet veileder.

Bergen kommune har gjennomført en omorganisering av hele kommuneoverlegefunksjonen og flyttet den fra enhetsnivå til kommunaldirektørens-stab i Byrådsavdeling for eldre helse og frivillighet som en egen seksjon. Denne er ledet av kommuneoverlegen og består av smittevernoverlegen og assisterende kommuneoverleger. 

Det er en målsetting at endringen i organisatorisk plassering vil gjøre kommuneoverlegefunksjonene tydeligere og muligheten for samarbeid på tvers i kommunen enklere. Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet har ansvaret for kommunens tjenestetilbud innen sentrale samfunnsoppgaver som folkehelse, tjenester til eldre og særlig omsorgstrengende, helsetjenester, legevakt og frivillighet. 

Arbeidsoppgaver
Kommuneoverlegene ivaretar samfunnsmedisinske oppgaver ut fra Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, Lov om folkehelsearbeid, Helsepersonelloven, Psykisk helsevernloven mfl. Dette innebærer i hovedsak medisinsk faglig rådgivning til ulike etater og tjenester i kommunen, folkehelsearbeid på tvers av byrådsavdelingene, bistand til smittevernoverlegen i smittevernarbeid og setteforeskriving m.m. Det er innført samfunnsmedisinsk beredskapsvakt utenom arbeidstiden. Deltakelse i denne vaktordningen inngår i stillingen. Oppgavene fordeles mellom legene. 

Kvalifikasjoner
 • Spesialist i samfunnsmedisin er ønskelig, men andre spesialiteter vurderes også
 • For søkere til samfunnsmedisinsk utdanningsstilling (SLIS) kreves det autorisasjon som lege og fullført LIS1
 • Fordel med kjennskap til kommunal forvaltning og kommunehelsetjenesten
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig kreves
Personlige egenskaper
 • Du er samfunnsengasjert, positiv og har god evne til å samarbeide med andre 
 • Du arbeider selvstendig og tar initiativ
 • Du trives med utviklingsoppgaver og innovasjon
 • Du er systematisk, fleksibel og løsningsorientert
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr
 • Permisjon med lønn til gjennomføring av obligatoriske kurs i samfunnsmedisinutdanningen
 • Veiledning og supervisjon
 • Ferdige spesialister har rett til 4 mnd utdanningspermisjon hvert 5. år jfr SFS2305 11.4
 • Gode muligheter for faglig utvikling i et dynamisk og dyktig fagfellesskap
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kommuneoverlegen
Kontaktpersoner
Navn: Kjell Wolff
Tittel: Kommunaldirektør
Telefon: 945 22 372
E-post: KjellA.Wolff@Bergen.kommune.no
Navn: Trond Egil Hansen
Tittel: Medisinsk fagsjef
Telefon: 901 76 141
E-post: TrondEgil.Hansen@bergen.kommune.no
Arbeidssted
Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet
Neumanns gate 1
5015 BERGEN
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image