Forsvarets sanitet (FSAN) er Forsvarets sentrale sanitetsorganisasjon. FSAN skal videreutvikle sanitets- og veterinærtjenesten i Forsvaret og bidra aktivt til utviklingen av det militærmedisinske fagområdet både i NATO og i totalforsvarssammenheng. Hovedtyngden av FSANs virksomhet og administrasjonen er lokalisert til Sessvollmoen i Ullensaker. Arbeidssted er plassert sentralt på Blindern i Oslo.
Ved Forsvarets sanitet / FSANFAG / Flymedisinsk institutt (FMI) / Flymedisinsk klinikk (FMK) er det ledig stilling som overlege / assisterende klinikksjef. Tiltredelse er 01.10.2021. Tidligere tiltredelse er ønskelig.

Arbeidsoppgaver
 • Koordinere den daglige klinikkdriften innenfor sivil og militær flymedisin
 • Utøve klinisk virksomhet for flyoperativt personell og utøve tjeneste som lege
 • Oppfølging av sivile undersøkelser og sertifisering av flygende personell for FMI i egenskap av Aeromedical Centre (AeMC) i henhold til EASA regelverk og godkjenning av Luftfartstilsynet
 • Tilrettelegge for den militære flylegenemd (MFLN) 
 • Oppfølging av militær sertifisering av flygende personell
 • Støtte flymedisinsk forskning, undervisning og flyoperativt HMS-arbeide
 • Rådgivning, faglig bistand og saksbehandling innen flymedisin
 • Stedfortredende sjef FMK. Ivareta linjelederansvaret ved sjef FMK sitt fravær
Kvalifikasjoner
 • Det kreves godkjent autorisasjon som lege i Norge med full rekvisisjonsrett og godkjent turnus (LIS 1)
 • Utdanning på hovedfag/masternivå som Cand. Med.
 • Relevant spesialitet
 • Ledererfaring fra klinikk virksomhet som innebærer både fag- og personalansvar
 • Må tilfredsstille fysiske krav for stillingen (karakter 3) eller kravene for nytilsetting i Forsvaret (karakter 4) ved tiltredelse
 • Må tilfredsstille MEDSEL (medisinsk skikkethet) for kammertjeneste ved tiltredelse
 • Må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelse
Ønskelige krav
 • PhD innen medisin
 • Erfaring fra flymedisin/arbeidsmedisin eller annet relevant fagområde
 • Tilfredsstille medisinske krav for lavtrykkskammerinstruktør/operatør
Personlige egenskaper:
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til helhetsoversikt
 • Initiativrik
 • Innehar gode samarbeidsevner
Vi tilbyr: 
 • Spennende arbeidsoppgaver i en virksomhet med et svært viktig samfunnsoppdrag
 • Arbeidssted plassert sentralt i Oslo
 • En arbeidsplass med et inkluderende arbeidsliv 
 • Godt arbeidsmiljø og fleksibel arbeidstid 
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, med bl.a. trening i arbeidstiden.
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overlege, stillingskode 0207, 84 - 90 p.t. kr 910.000 – 1.065.400 pr år, med forbehold om godkjenning av lønn. Det trekkes lovbestemt 2 % av lønnen til Statens Pensjonskasse.
 
Merknad!
Stillingen er 37,5 t per uke
Tjeneste ved FMI/Blindern og interne avdelinger/skvadroner utenfor tjenestested må påregnes
Vitnemål fra utdanning, attester fra tidligere arbeidsgivere, autorisasjon og tjenesteuttalelser/bevis fra militær tjenestegjøring må vedlegges elektronisk ved søketidspunkt. Det må oppgis referanser. Intervju må påregnes.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Forsvaret
Kontaktpersoner
Navn: Helene Ingand
Tittel: Senior HR-konsulent
Telefon: 63 92 69 01
Navn: Pål-Bjørnar Alfheim
Tittel: Oberst
Telefon: 900 57 586
Hjemmeside
Arbeidssted
Sem Sælands vei
0371 OSLO