Kort om arbeidsgiver

Ønsker du å lede og samtidig beholde faget ditt? Er du opptatt av utdanning av yngre kollegaer, flink til å samarbeide og har fokus på faglig kvalitet? Vil du være med å forme fremtidens avdeling for bildediagnostikk?

Avdeling for bildediagnostikk i Vestre Viken er en tverrgående avdeling i Klinikk for medisinsk diagnostikk (https://youtu.be/utjZJo2q74c).  

Avdelingen består av radiologisk seksjon ved de fire somatiske sykehusene i Vestre viken, Bærum, Drammen, Ringerike og Kongsberg, i tillegg til brystdiagnostisk senter og nukleærmedisinsk seksjon, som er lokalisert i Drammen.

Legegruppene ved radiologisk seksjon i hhv Bærum og Ringerike og i Drammen og Kongsberg skal ila 2021 inngå i to legeseksjoner, seksjon Bærum-Ringerike og seksjon Drammen-Kongsberg, med tett samarbeid mellom seksjonene og felles organgrupper på tvers av avdelingen. 

Begge legeseksjonene vil ha fokus på
trivsel, godt kollegialt samarbeid, faglig utveksling og utvikling.

I ny organisasjon søker vi nivå 5-ledere som skal ha ansvar for LIS ved hhv seksjon Bærum-Ringerike og seksjon Drammen-Kongsberg. Denne annonsen gjelder LIS-lederstilling ved seksjon Bærum-Ringerike.

Stillingen innebærer 50% tid avsatt til ledelse jog 50% deltakelse i drift som overlege. Du er ukentlig tilstede på hvert av sykehusene i din seksjon, og for øvrig etter behov.

Både Bærum og Ringerike sykehus er lokalsykehus med akuttfunksjon. Begge sykehusene har indremedisinsk og kirurgisk avdeling, ortopedisk avdeling og avdeling for gynekologi og fødselshjelp, samt barnepoliklinikk. Bærum sykehus har også en egen forskningsavdeling. Drammen sykehus er områdesykehus i Vestre Viken, med alle ovennevnte avdelinger i tillegg til en egen nevrologisk avdeling og barneavdeling. Kongsberg sykehus har  tilsvarende avdelinger med unntak av kirurgi. Seksjon Bærum-Ringerike oppfyller de fleste gruppe 3a-kravene i spesialiteten radiologi (minimum 3,5 års tjeneste), mens seksjon Drammen kan tilby hele spesialiseringsløpet i radiologi.

Vi søker en engasjert overlege som er nysgjerrig på ledelse og som ønsker å lede både fag og  personer i den retning som er vårt mål og visjon!

Arbeidsoppgaver

Lede seksjonens LIS i 50 % lederstilling, med ansvar for både fag, kvalitet og personal samt medansvar for økonomi, herunder:

 • Sikre god utdanning av seksjonen LIS, inkl. opplæring, undervisning og oppfølging av læringsaktiviteter og læringsmål i samarbeid med lokale fagansvarlige for organ
 • Bidra til samarbeid på tvers og sammen med LIS-leder i seksjon Drammen-Kongsberg bidra til koordinert og fullverdig LIS-utdanning tilpasset krav i spesialistutdanningen
 • LIS-leder Drammen-Kongsberg leder utdanningsutvalg radiologi i Vestre Viken og deltar i relevant møteaktivitet i VV og HSØ (HSØ rotasjonsråd). LIS-leder Bærum-Ringerike er vara
 • Bidra til god kvalitet, bl.a. med riktig håndtering av avvik 
 • Ha ansvar for ansettelser, fraværsoppfølging, ferieplanlegging og arbeid med tjenesteplaner for LIS
 • Delta i seksjonens ledergruppe og bidra i utarbeidelse og oppfølging av seksjonens mål

 Fungere som overlege tilsvarende 50 % stilling:

 • Delta i avdelingens daglige drift
 • Bidra til godt samarbeid internt på seksjonen, på tvers i avdelingen og eksternt
 • Bidra til utvikling og ivaretakelse av et godt arbeidsmiljø 

Kvalifikasjoner

 • Overlege og spesialist i radiologi 
 • Erfaring med LIS-opplæring og -utdanning vektlegges
 • Forskningserfaring teller positivt
 • God formidlingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk er en forutsetning 

Personlige egenskaper

 • Engasjement og entusiasme for å lede unge kollegaer og bidra til faglig og personlig vekst
 • Gode samarbeidsevner og ønske om å se andre lykkes
 • Evne til å jobbe selvstendig, strukturert og ansvarsbevisst, men med velutviklet lagånd
 • Ønske om videreutvikling og faglig progresjon - personlig og for avdelingen
 • Personlig egnethet vil vektlegges  

Minst to referanser må kunne oppgis på forespørsel, hvorav den ene er din siste nærmeste leder

Vi tilbyr

 • Flinke LIS som skal ledes
 • En spennende organisering av legeressursene - med samarbeid i et stort fagmiljø på tvers i Vestre Viken 
 • Variert arbeid og spennende patologi  
 • Gode kolleger og trivelig arbeidsmiljø
 • God samhandling med klinikere
 • Mulighet for administrativ støtte
 • Mulighet for fleksibilitet i arbeidshverdagen  
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser 
 • Carestream RIS/PACS og e-talegjenkjenning 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Bente Lund Neple
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 90980038
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
BILDE-BS Leger Bærum, Vestre Viken
Sogneprest Munthe-Kaas vei 100
1346 Gjettum