Kort om arbeidsgiver
1 fastlønnet fastlegestilling, tiltredelse 01.07.21 eller etter avtale 2 fastlegehjemler for tiltredelse hhv. snarest og fra 01.10.21. Begge med 8.2-avtale tilsvarende 0-avtale. ALIS-avtale for næringsdrivende. Kommunal tilbakekjøpsgaranti* 1 fastlegevikariat med tiltredelse snarest.

Her kan du jobbe som fastlege i et stort miljø med trygg økonomi og gode faglige rammer
.  
Vi tilbyr: 
 • Et meget godt faglig miljø med positive kolleger
 • Strukturert utdanningsløp med kompetente og engasjerte veiledere for deg som er i spesialisering (ALIS).
 • Du kan være med og påvirke utviklingen av legesenteret
 • Stabile og flinke medarbeidere med egen daglig leder i full stilling, seks årsverk helsesekretærer og tre årsverk sykepleiere
 • Eget sårteam, diabetessykepleier og treningsgruppe m.m.
 • Velutstyrt laboratorium med egen bioingeniør
 • Ultralydapparat både på legesenteret og legevakten i samme bygg
 • Tilknyttet forskningsnettverket Praksisnett
 • Listelengder: 1100 hhv. 700 for hjemlene
                       500 for fastlønnsstillingen, skal økes gradvis.
 • Du har pasienter tre til fire dager i uken
 • Hjemmekontor via Norsk helsenett
 • 8.2-avtale etter ASA 4310 med et ekstra kommunalt driftstilskudd i tillegg til ordinært basistilskudd. Dette betyr at du beholder egenandeler og Helfo-refusjoner i praksis uavkortet, hvor tilnærmet hele senterets driftsutgifter dekkes av kommunen.
 • ALIS-vilkår for næringsdrivende. Dersom du er under spesialisering etter ny ordning, betyr det at du vil få dekket inntektstap ved fravær i forbindelse med videreutdanningen og kursutgifter som ikke dekkes av Fond 2.
For nærmere regler, se her: 
https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/alis-avtaler-for-naeringsdrivende-fastleger


 
Det er vanlige vilkår for kjøp av praksis med goodwill og utstyrsandel. Imidlertid vil kommunen (*forutsatt politisk godkjennelse) gi tilbakekjøpsgaranti på goodwilldelen på 75% inntil tre år etter overtakelse, beregnet fra goodwill inntil kr. 790 000,-.
 
For hjemler: Legepraksisen vil inngå i et økonomisk og faglig administrativt fellesskap, og du inngår egen avtale med Vennesla legesenter AS om inntreden i gruppepraksisen.


Arbeidsoppgaver
 • Ordinær fastlegepraksis med pasienter tre til fire dager i uken.
 • Ved inngåelse av fastlegeavtale med kommunen, vil du også forplikte deg til å ta offentlig legearbeid etter vanlige regler i fastlegeavtalen.
 • Vanlig legevaktsdeltakelse. For tiden omkring 14-delt vaktordning lokalisert til Vennesla sentrum kl. 16-23 hverdager og 08-23 lørdag/søndag/helligdager, samt etter fordeling sjeldnere vakter ved Kristiansand legevakt kl. 23-08, i tråd med egen avtale om legevakttjenester inngått mellom Vennesla og Kristiansand kommuner.
Vikariat:
Ledig fastlegevikariat ved Vennesla legesenter. Tiltredelse fra 17.06.21 eller etter avtale.


Kvalifikasjoner (for alle utlysningene):
 • Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger
 • Full rekvisisjonsrett
 • Godkjent turnus/LIS1 eller tilsvarende.
 • Spesialiseringsforløp i allmennmedisin er påbegynt, eller du er villig til å starte på dette, eller ferdig spesialist i allmennmedisin
 • Erfaring fra norsk allmennmedisin og relevante spesialiteter vil bli vektlagt
 • Søker bør ha førerkort kl. B med manuelt gir på grunn av legevaktbil. Det er en fordel å disponere egen bil.
 • Krav om politiattest
Personlige egenskaper
 • Evne til å gi og ta mot veiledning
 • Evne til selvstendighet og strukturert arbeid 
 • Gode samarbeidsevner med kolleger og hjelpepersonell
 • Meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til å drive privat praksis (for hjemlene)
 • Personlig egnethet tillegges også avgjørende vekt
 
Spesialisering i allmennmedisin - LIS3/ALIS
Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin, kan få veiledning og tellende tjeneste for spesialiseringen.

Søknad på og tildeling av fastlegehjemmel
Vennligst spesifiser om du søker på fastlønnsstilling, hjemmel og/eller vikariat, og fra hvilket tidspunkt du kan begynne å jobbe.
Vennesla kommune benytter kun elektronisk søknadsskjema.
Dreiebok for overdragelse av allmennlegepraksis brukes.
https://www.legeforeningen.no/jus-og-arbeidsliv/drift-av-legekontor/kjop-og-salg-av-praksis/dreiebok-for-overdragelse-av-allmennlegepraksis/

Søknadsfrist: 31.05.2021.
Det må oppgis minst to referansepersoner.
Tildeling av hjemmel og ansettelse i kommunen skjer etter gjeldende regler.
Tilsetting i vikariat skjer etter avtale med hjemmelsinnehaver og legesenteret. 

Ved spørsmål om de ledige stillingene/hjemlene/vikariat kan kommuneoverlege Per Kjetil Dalane kontaktes på mail per.kjetil.dalane@vennesla.kommune.no eller på tlf. 91563885.

Ved spørsmål om søknadsprosessen kan Servicetorget i kommunen kontaktes, telefon 38137200.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Vennesla kommune
Kontaktperson
Navn: Per Kjetil Dalane
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 915 63 885
E-post: per.kjetil.dalane@vennesla.kommune.no
Arbeidssted
Vennesla legesenter
Sentrumsvegen 41
4701 VENNESLA