Kort om arbeidsgiver

Helse Fonna søkjer ein spesialist med brei erfaring innan anestesi. Arbeidsplan med intensivt arbeid ein
periode som består av både aktiv og passiv teneste, etterfølgt av ein periode med lengre fritid, gir
muligheit for eit annleis liv og arbeidsliv. Arbeidstidsordninga krev ei stor grad av sjølvstendigheit og
beslutningsevne.

Vi har ledig 75% fast stilling frå 01.01.2022

 Ber om at de legg ved kopi av relevant utdanning og attestar i søknaden.

 Oppgje tre referansar, der ein skal være frå siste arbeidsgiver

Arbeidsoppgåver

 Allsidige arbeidsoppgåver knytt til akutt og elektiv verksemd
 Supervisjon/vegleiing og undervisning av LIS 1, medisinstudentar og andre profesjonar

Kvalifikasjonar

 Søkjar må ha norsk autorisasjon og beherske eit skandinavisk språk både skriftlig og munnleg
 Den som blir tilsett, må om nødvendig, delta i undervisning av leger i spesialisering

 Personleg eigna blir vektlagt

Personlege eigenskapar

 Gode evner til både samarbeid og sjølvstendig jobbing
 Faglig interesse og engasjement for spesialiteten

 Strukturert

 Ansvarsbevisst  Fleksibel

 Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

 Personlig eigna, herunder ansvarsfølelse, gode samarbeidsevner og pasientomsorg, vil bli vektlagt.

 Stor arbeidskapasitet.

Vi tilbyr

 Totallønn i henhold til individuell avtale
 Tilsetting skjer på dei vilkår som til ei kvar tid framgår av gjeldande lover, tariffavtaler og reglement

 Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

 Om ein treng hybel/leilighet, så kan sjukehuset være behjelpleg

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Fonna
Kontaktperson
Navn: Kari Marie Tjelmeland
Tittel: Avdelingsleiar
Telefon: 53651120
E-post: kari.marie.tjelmeland@helse-fonna.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Seksjon somatikk Odda, Helse Fonna HF
Sjukehusvegen 10
5750 ODDA