Kort om arbeidsgiver

Har du lyst til å vere med i vårt team? Vi har nå ledig 100 % fast stilling som generell kirurg for snarlig
tilsetting. Arbeidstidsordning etter individuell avtale.

Odda sjukehus er lokalsjukehus for Indre Hardanger omegn og dekkjer eit befolkningsgrunnlag på rundt
12000. Odda sjukehus har medisinsk- og kirurgiskakuttberedskap. Vi har eit godt tilbod til pasientar med
akuttmedisinske tilstandar. Stabilisering av skadde pasientar før overflytting til større sjukehus. Odda
sjukehus har akuttmottak,operasjon, anestesi, overvåking og sengepostar. Alle typar pasientar blir tatt
imot og vurdert for vidare behandling. Vi har godt etablert kirurgisk og medisinsk
poliklinikk, dagbehandling, dagkirurgi, laboratoriet og røntgenavdeling. Vi har eit høgt tverrfagleg nivå.
Vi har fast tilsette overlegar innan medisin, kirurgi og anestesi.

Velkommen til Odda!

Les meir om vakre Hardanger på
hardangerfjord.com
https://www.hardangerfjord.com/odda

 

Arbeidsoppgåver

 • Arbeide ved kirurgisk poliklinikk, operasjonsavdeling, overvakingseining og sengepost med
  akuttmedisin
 • Traumeleiar for kirurgisk traumemottak
 • Visitt og  førefallande postarbeid
 • Bidra til intern undervisning og vere supervisør

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon Spesialitet i generell kirurgi
 • Ønskeleg med erfaring innan ortopedi  Søkjarar som ikkje har norsk/svensk/dansk som morsmål må dokumentere språkkunnskapar skriftleg og munnleg

Personlege eigenskapar

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner  Personlege eigenskaper blir lagt vekt på

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Vi vektlegg bruk av informasjonsteknologi og vi bruker talegjenkjennin
 • Gode velferdstilbod for tilsette, f.eks. hytteutleige
 • Moglegheit for hjelp til bustad
 • Godt arbeidsmiljø  Konkurransedyktig pensjonsordning
 • Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tenestereiseforsikring
 • For å kunne vurdera fortrinnsrett til stillinga, må søkjar gi til kjenne for dette i søknaden
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Fonna
Kontaktperson
Navn: Kari Marie Tjelmeland
Tittel: Avdelingsleiar
Telefon: 53651120
E-post: kari.marie.tjelmeland@helse-fonna.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Seksjon somatikk Odda, Helse Fonna HF
Sjukehusvegen 10
5750 ODDA