Vil DU bidra til å forme fremtidens tilbud innenfor kvinnehelse, i et godt og veletablert fagmiljø på den vakre Helgelandskysten?

Nå har du muligheten!

Helgelandssykehuset Sandnessjøen har ledig 100% stilling som overlege i fødselshjelp og kvinnesykdommer ved gynekologisk- /fødeavdeling, med oppstart 1.september 2021, eller etter avtale.

Avdelingen ligger på topp på flere kvalitetsindikatorer som gjelder kvinners erfaringer med fødsels- og barselomsorg, og det er vi stolte av! Vi har den nest største fødeavdelingen i Nordland, og har et bredt nedslagsfelt i det store øyriket på Helgelandskysten. Avdelingen er en kombinert føde/barsel/gynekologisk avdeling.

Vi er godkjent som utdanningsinstitusjon for LIS3, og har 2 stillinger for leger i spesialisering. Vi har 5 spesialisthjemler i gynekologi og fødselshjelp. Fødeavdelingen har 7 føde/barselsenger, og ca. 320 fødsler i året. Gynekologisk sengepost har 4 senger, med daglig sirkulasjon av polikliniske gynekologiske operasjoner og elektive operasjoner. Ved gynekologisk avdeling utreder og behandler vi alle generelle gynekologiske tilstander som tilhører vårt nivå, og har høy aktivitet innenfor laparoskopisk kirurgi. Avdelingen samarbeider med store nasjonale sentra for å utvikle tilbudet innenfor gynekologi. Sykehuset har god rekruttering og du vil komme til et godt miljø med stort faglig engasjement. Vi er opptatt av å utvikle og holde oss oppdatert, både som avdeling og som ansatt. Vi er også svært fleksible mtp å kunne tilpasse arbeidstidsordninger for den enkelte.

Nye Helgelandssykehuset er under utvikling og målet er å utvikle Norges beste lokalsykehus. Sandnessjøen ligger sentralt plassert på den vakre Helgelandskysten, i et naturskjønt område rett ved fjellkjeden De Syv Søstre, med gode muligheter for fritids- og sportslige aktiviteter, i tillegg til et variert kulturliv (www.visithelgeland.no). Kommunen har god barnehagedekning. Byen er trafikknutepunkt for Ytre Helgeland, og har direkterute med fly til Oslo og Trondheim fra Sandnessjøen Lufthavn, samt hurtigruteanløp, hurtigbåter og buss til jernbane. 

Arbeidsoppgaver

 • Generell gynekologi med gynekologisk poliklinikk og operasjoner med stor vekt på laparoskopi
 • Svangerskapspoliklinikk og fødsler
 • Vaktarbeid
 • Mulighet for ambulering

Kvalifikasjoner

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Norsk spesialistgodkjenning i fødselshjelp og kvinnesykdommer
 • Erfaren operatør innenfor endoskopi vil bli foretrukket

Personlige egenskaper

 • Du kommuniserer og samarbeider godt med både pasienter og personale
 • Du har interesse og motiveres av å arbeide på lokalsykehus
 • Du evner å arbeide selvstendig

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Fleksible arbeidstidsløsninger
 • Gunstig pensjonsordning i KLP
 • Overlegepermisjon etter gjeldende overenskomst
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Kristine Olaisen Talseth
Tittel: Avd.leder kirurgiske leger
Telefon: 95044571
E-post: Kristine.Talseth@Helgelandssykehuset.no
Arbeidssted
Område Kirurgi og Akutt Sandnessjøen, Helgelandssykehuset HF
Prestmarkveien 1
8800 Sandnessjøen