Kort om arbeidsgiver

Klinikk for psykisk helsevern – Allmenn, rehabilitering og sikkerhet er en klinikk ved St. Olavs Hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim og består av;   Avd. for sikkerhetspsykiatri, Avd. for rehabilitering og spesialisert psykosebehandling, Avd. Nidaros DPS og Avd. Tiller/Orkdal DPS.

Orkdal DPS er et lokalsykehus for kommuner fra Føya i vest til Røros i øst. Vårt behandlingstilbud bygger på et nært og godt samarbeid med helse- og sosialtjenesten i kommunene og spesialisthelsetjenesten for øvrig. Vi er i underkant av 100 ansatte, tverrfaglig sammensatt med psykologspesialister, overleger, psykologer, 3 årlige høyskoleutdannede/fagskoleutdannede med/uten videreutdanning i psykiatri. Orkdal DPS består av en døgnavdeling, en seksjon for akutte ambulante tjenester, seksjon FIU og poliklinisk virksomhet. Poliklinikken har hovedkontor på Orkanger, samt kontorer med poliklinisk aktivitet på Støren og Røros.

Vår allmenpsykiatriske poliklinikk har ledig fast 100% stilling overlege i psykiatri.

Poliklinikken har i dag 30 behandlerårsverk, vi trenger en ny kollega - kanskje det er deg?

Arbeidsoppgaver

 • Utredning/diagnostisering/behandling
 • Målrettet tverrfaglig samarbeid internt og med våre samarbeidspartnere
 • Bidra faglig gjennom veiledning, undervisning og teamarbeid
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og planlegging
 • Delta i forskningsarbeid når det er aktuelt
 • Vi har faste samarbeidsmøter med kommunene 

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent overlege. Erfaren LIS 3 kan også søke
 • Klinisk erfaring for å møte et spekter av problemstillinger
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil bli tillagt stor vekt
 • Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk både skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper

 • Engasjement
 • Faglig og personlig trygghet
 • Samarbeidsevne; du må trives i team og ha evne til å gjøre kollegaer gode
 • God struktur, fleksibilitet og evne til  å arbeide selvstendig og i team
 • Evne til å nå mål som stilles i styringsdokumenter 

Vi tilbyr

 • Et godt og engasjerende arbeidsmiljø med varierte arbeidsoppgaver og tverrfaglig samarbeid
 • Tilrettelegging for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid/innflytelse på egen arbeidssituasjon
 • En IA bedrift
 • Lønn etter overenskomst, det gis rekrutteringstillegg på kr 75 000,- for spesialister
 • Gratis parkering
 • God pensjonsordning og personforsikring 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Hilde Kjelås
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 72829800
Navn: Anne-Lise Løvås
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 72829800
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Poliklinikk, Orkdal DPS, Klinikk for Psykisk Helsevern - Allmenn, rehabilitering og sikkerhet
Orkdalsveien 244
7300 Orkanger