Kort om arbeidsgiver
Beskrivelse
Skiptvet kommune søker etter selvstendig næringsdrivende fastlege til Skiptvet legekontor.

Det er 3 leger knyttet til kontoret, hvor 2 er spesialister i allmennmedisin og 1 er under utdannelse. Det er den er den ene spesialisten som ønsker å pensjonere seg.

Det er 3 dyktige og erfarne sekretærer og et effektivt og velfungerende arbeidsmiljø hvor både leger og sekretærer har stått i stillingene lenge.
Kontoret har blant annet akuttrom/skiftestue, eget laboratorium, med utstyr for EKG, 24 timers blodtrykksmåling og spirometri. Vi bruker for tiden System X, men det vurderes å skrifte til et skybasert system.

Om stillingen
Listestørrelsen er på ca. 1000 pasienter, men kan økes ved behov. Hjemmelen har vært driftet av samme lege siden 1995 og det er en stabil og god fastlegepraksis.

Stillingen lyses ut som selvstendig næringsdrivende lege. Ved tildeling av hjemmel følger videre forhandling om overtagelse med dagens hjemmelsinnehaver etter gjeldende avtale ASA 4310. 

Vilkår om drift inngås etter partenes rammeavtaler. 

Hjemmelen er ledig fra 1. oktober 2021, men kan tilpasses.
Arne Torkelsen er hjemmelsinnehaver.

Arbeidsoppgaver
 • Selvstendig næringsdrivende fastlege
 • Fastlegen deltar i interkommunal legevakt, med gode muligheter for å påvirke egen vakthyppighet. Per nå er belastningen svært liten.
 • Hjemmelen har en stabil og velopparbeidet liste

Kvalifikasjoner
 • Spesialist i allmenn medisin, være under slik spesialisering, eller påbegynne spesialisering
 • Norsk autorisasjon
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • God kjennskap til norsk lovverk

Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Fleksibel, positiv og evner å se den enkelte
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
 • Godt arbeidsmiljø i en faglig spennende tid
 • Tiltredes 1. oktober eller etter nærmere avtale
 • Gode inntjeningsmuligheter fra første dag.

Generelle opplysninger
Ved spørsmål om utfylling av elektronisk søknad kontakt Karin Bogen på tlf.: 99580197

Godkjent politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges før tiltredelse.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Skiptvet kommune
Kontaktpersoner
Navn: Arne Torkelsen
Telefon: +47 90084703
Navn: Kjell Liborg
Telefon: +47 40404930
Arbeidssted
Storeveien 28
1816 SKIPTVET