Kort om arbeidsgiver

I Kvalitetsseksjonen ved Sykehuset i Vestfold er det ledig et vikariat i 70 % stilling som kvalitetsrådgiver.

Vi søker en selvstendig, initiativrik og strukturert person. Du må ha et godt blikk for helheten, samtidig som du liker å jobbe med detaljer. Du må mestre å koordinere prosesser for ulike fagpersoner og problemstillinger og drives av å finne løsninger basert på brukernes behov.

Stillingen er organisert i Kvalitetsseksjonen i Fag- og samhandlingsavdelingen, og rapporterer til Kvalitetssjef.

Kvalitetsseksjonen har et helthetlig ansvar for å fremme en forbedringskultur og styrke kompetansen i SiV. 

Arbeidsoppgaver

 • Gi undervisning og veiledning i forbedringsarbeid til leger og annet helsepersonell i ulike profesjoner og organisatoriske enheter
 • Gi råd og bistand til ledere, rådgivere og fagpersoner
 • Systematisere opplæringstilbud og utvikle undervisningsmatriell
 • Koordinere og utarbeide dokumentasjon, prosedyrer og retningslinjer
 • Bidra til å utrede og utvikle beslutningsmateriell, planer og saker til sykehusets ledelse
 • Delta i nettverk og samarbeid internt i Sykehuset i Vestfold, med andre helseforetak, kommuner, Helse Sør-Øst, med flere

Kvalifikasjoner

 • Profesjonsutdanning i medisin
 • Erfaring fra veiledning og undervisning i forbedringsarbeid
 • God kjennskap til relevante lover og forskrifter
 • Gode dataferdigheter
 • Kompetanse i kvalitetsledelse, forbedrings-, utrednings- og endringsarbeid og metoder for kontinuerlig forbedring
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

Du er løsningsorientert, ansvarsbevisst og har god arbeidskapasitet og gjennomføringsevne. Du kan arbeide selvstendig, og jobber også godt sammen med andre. Det er nødvendig at du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og er god til å knytte relasjoner. Du har god strukturforståelse og er en dyktig formidler. I tillegg behersker du godt norsk språk skriftlig og muntlig.

  Vi tilbyr

   Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse.

   Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

   Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

   Stillingskategori
   Rådgiver
   Arbeidsgiver
   Sykehuset i Vestfold HF
   Kontaktperson
   Navn: Siri Eggesvik
   Tittel: Seksjonsleder
   Telefon: 91857256
   Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
   Hjemmeside
   Arbeidssted
   Fag- og samhandlingsavdeling, Kvalitetsseksjon
   Olav Trygvasons gate 4
   3125 Tønsberg