Ved barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk - BUP Mosjøen - har vi ledig fast stilling som LIS (lege i spesialisering). BUP Mosjøen er en avdeling ved Senter for psykisk helse og rus og har i dag 9,4 årsverk. Avdelingen er tverrfaglig sammensatt med 1 overlege, 1 LIS,  3 psykologspesialister, 1 psykolog, 2 familieterapeuter/ klinisk barnevernspedagog, 1 sosionom og avd.leder. Sentret har 5 årsverk merkantil som server hele sentret.

BUP Mosjøen er en allmenn psykiatrisk poliklinikk. Vi driver med utredning og behandling av barn og unge i alderen 0 - 18 år innenfor alle problemstillinger i fagområdet. Vi har spennende og varierende arbeidsområder som innebærer både selvstendig arbeid og teamarbeid.

Sentret er organisert som et DPS ved Helgelandssykehuset HF og omfatter, i tillegg til BUP, døgnavdeling for barn og unge, døgnavdeling for voksne, familieavdeling, VOP m/ ambulant akutteam, nevropsykologisk avdeling og habiliteringstjeneste for barn og voksne. Ved sentret er det ca 100 ansatte, 40 behandlerstillinger hvorav 4 overleger og 4 LIS hjemler, 11 psykologspesialister, 5 psykologer i spesialisering.  Vi har et godt samarbeid med fastleger, barnevern, PPT og den kommunale psykiatritjenesten.

Politiattest må fremlegges ved ansettelse, (jfr. Lov om helsepersonell § 20c).

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av barn og unge med psykiske lidelser
 • Individuell terapi, gruppeterapi og familieterapi
 • Tverrfaglig samarbeid internt og med våre eksterne samarbeidspartnere, (fastlege, PPT, BV etc)
 • Bidra faglig gjennom veiledning, undervisning og teamarbeid
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og planlegging
 • Deltagelse i Helse Nord regionale utdanningsprogram for LIS med to fagsamlinger årlig.

Kvalifikasjoner

 • Lege med norsk autorisasjon
 • Turnustjenesten må være gjennomført i Norge
 • Beherske norsk eller annet skandinavisk språk både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Pasientorientert
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • Løsningsorientert
 • Selvstendig
 • Målbevisst
 • Strukturert
 • Entusiastisk
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team

Vi tilbyr

 • Deltakelse i det regionale Utdanningsprogrammet for Barne- og ungdomspsykiatere i Helse Nord
 • Fast arbeidstid 40 t/uke dagtid. Ikke vaktordning
 • Godt engasjerende arbeidsmiljø
 • Godt tverrfaglig samarbeid
 • Interessante arbeidsoppgaver
 • Ønsker du å jobbe med dyktige kollegaer og er interessert i faglige drøftinger og i godt samarbeid med pasienter, pårørende og eksterne instanser - håper vi du søker til oss!

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Lege
 • Høyskole / Universitet

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Janne Lynghaug
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 98433240
E-post: janne.lynghaug@helgelandssykehuset.no
Navn: Børge Nordås
Tittel: Områdesjef
Telefon: 75112400
Navn: Mette Beate Medby
Tittel: Overlege
Telefon: 75112400
E-post: mette.beate.medby@helgelandssykehuset.no
Arbeidssted
Helgelandssykehuset HF
Skjervengan 17
8656 Mosjøen
Søk på stillingen