Kort om arbeidsgiver
Overlege/spesialist i psykiatri ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Klinikk for psykisk helse og rus
 
Ønsker du å jobbe med korttidsterapi, forskning og fagutvikling i et engasjerende fagmiljø?
 
Ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Poliklinikken Raskere tilbake er det ledig en fast stilling for overlege/spesialist i psykiatri med interesse for fagutvikling og forskning.
 
Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen består av syv kliniske enheter innen fagområdene Psykisk helsevern og TSB, samt en fagutvikling- og forskningsenhet og en enhet for administrasjon og økonomi. Avdelingen drifter både døgntilbud og polikliniske-/ambulante tjenester, med både DPS og sykehusfunksjon. Avdelingen kjennetegnes av et aktivt og inspirerende fagmiljø.
 
Vi søker en engasjert spesialist i psykiatri som har lyst til å arbeide med korttidsterapi med fokus på økt jobbmestring for pasienter med depresjon og angst.
 
Fagmiljøet ved Poliklinikken Raskere tilbake er trygt, aktivt og inspirerende. Hovedretning for tiden er metakognitiv terapi, og det legges til rette for terapiutdanning.
Vi er et kompetansesenter for psykisk helse og arbeid som gjennomfører forskningsmessig evaluering av behandlingstilbudet og fagutviklingsprosjekter. 
 
Ved Poliklinikken Raskere tilbake vil du derfor få gode muligheter til å delta i fagutvikling og klinikknær forskning i samarbeid med nasjonale og internasjonale universitetsmiljø. Voksenpsykiatrisk avdeling har samarbeid med både Medisinsk fakultet og Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo, og har ansatt veiledere med professorkompetanse til å bistå med prosjekter.
 
Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver
 • Utredning, diagnostisering og behandling
 • Tverrfaglig samarbeid i team
 • Fagutvikling og forskning
 • Veiledning og undervisning
 • Øvrige spesialistoppgaver
Kvalifikasjoner
 • Erfaring fra poliklinisk arbeid i psykisk helsevern er en fordel
 • Erfaring og/eller interesse for å delta i kliniske studier
 • Utdanning innen eller interesse for kognitiv eller metakognitiv terapi
 • Kunne bidra til gode tverrfaglige teamprosesser
 • Beherske norsk flytende muntlig og skriftlig
 • Beherske engelsk
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt  
Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet.


Vi tilbyr
 • Arbeidstid:  : 08.00-16.00 på hverdager   
 • Lønn etter avtale
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke

Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju. 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Marit Hannisdal
Tittel: Fung. enhetsleder
Telefon: 22 02 98 00
Navn: Kari Helene Winger
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 22 02 98 00
Arbeidssted
Forskningsveien 7
0373 OSLO