Kort om arbeidsgiver
Me har ledig
Fastlege i 100% stilling - vikariat frå snarast t.o.m. 10.04.2022.

Arbeidsoppgåver
- Allmennpraksis.
- Deltaking i legevakt.
- Offentlege legearbeid etter avtale.

Kvalifikasjonskrav
- Norsk autorisasjon som lege.
- Må beherske norsk skriftleg og munnleg.

Personleg eigenskapar
Ved tilsetjing vil ein legge vekt på personlege eigenskapar og samarbeidsevne.

Løns- og tilsetjingsvilkår
- Løn etter avtale.
- Kommunen har gode forsikrings- og pensjonsordningar.
- Fridagar som kompensasjon for vaktordning.
- Godt arbeidsmiljø, både fagleg og sosialt.

Andre opplysningar
Søkjaren må ha førarkort for bil.
Kommunen vil hjelpe til med å skaffe bustad
Vik kommune praktiserer meiroffentlegheit. Dersom du ikkje ynskjer at namnet ditt skal offentleggjerast, må du grunngje dette i søknaden.

Søknadsprosedyre
Alle søknader på ledige stillingar i Vik kommune skal registrerast elektronisk. Dersom du treng hjelp med søknaden, kan du ta kontakt med Tenestetorget på tlf. 57 69 82 00.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Vik kommune
Kontaktpersoner
Navn: Helge Johan Bjordal
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 57 69 82 00
E-post: helge.johan.bjordal@vik.kommune.no
Navn: Marit Johanne Andersen
Tittel: Kommunalsjef Helse og velferd
Telefon: 90686227
E-post: marit.johanne.andersen@vik.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
,
6891 VIK I SOGN