Kort om arbeidsgiver
Vi tilbyr
- Gode rammebetingelser uten innkjøp
- Erfaren spesialist i allmennmedisin å rådspørre i praksisen
- Avsatt tid til ukentlig veiledning og løpende veiledning i arbeidsdagen
- Konkurransedyktig fast lønn, samt 20% av egenandeler og refusjoner som provisjon
- Avspasering hel dag etter nattevakt
- God opplæring til legevakt, tilgang på erfarne bakvakter og dedikert legevaktbil.
- Alle sosiale rettigheter
- Godt arbeidsmiljø der du blir inkludert.

Du er velkommen til å besøke oss eller ringe for en uforpliktende samtale, se kontaktpersoner.

Kvalifikasjoner
- Søkere må ha gyldig autorisasjon og godkjent LIS 1-tjeneste/turnustjeneste
- Legene må være spesialist i allmennmedisin, eller forplikte seg til å være i utdanning til spesialist i allmennmedisin. 
Kommunen tilbyr veiledning
- Godkjent kurs i akuttmedisin
- Gode norskkunnskaper, både når det gjelder forståelse og evne til å uttrykke seg skriftlig og muntlig
- Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
- Førerkort klasse B.

Personlige egenskaper
- Vi søker leger som har lyst til å bygge videre på fastlegeordningen i Strand
- Personlig egnethet vil bli vektlagt
- Det kreves referanser fra tidligere arbeidsforhold.
Tilsetting skjer etter gjeldende forskrifter og avtaler.

Her finner du en liten film fra vår flotte plass og legekontor:
https://youtu.be/9BjkGKmqTX4

Her finner du en uttale fra vår forrige LIS1-lege:
https://www.strandbuen.no/a-ha-distriktstjeneste-i-strand-har-gjort-meg-rustet-til-a-takle-legelivet-pa-godt-og-vondt/o/5-107-199228

Fullstendig utlysningstekst finner du på www.strand.kommune.no
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Strand kommune
Kontaktpersoner
Navn: Grete Strømsmo
Tittel: virksomhetsleder Kommunehelse
Telefon: 51743060/91520811
E-post: grete.stromsmo@strand.kommune.no
Navn: Anne Søvold Vikanes
Tittel: kommunalajef
Telefon: 930 05 914
E-post: anne.sovold.vikanes@strand.kommune.no
Navn: Hanna Helena Moldekleiv
Tittel: Daglig leder
Telefon: 908 79 531/51 74 21 00
E-post: hannahelena.moldekleiv@strand.kommune.no
Arbeidssted
Jørpeland legesenter
Fjelltunvegen 84
4103 JØRPELAND