Kort om arbeidsgiver

Nidaros DPS, klinikk for psykisk helsevern - Allmenn, rehabilitering og sikkerhet

Ambulant rehabiliteringsteam PART og ART søker overlege/psykologspesialist i 100 % stilling fast.

Vil du bli vår nye kollega ?

Part (psykiatrisk ambulant rehabiliteringsteam) og ART (ambulant rehabiliteringsteam) tilbyr ambulant behandling  til pasienter med alvorlig psykisk lidelse, her under psykoseproblematikk og bipolar lidelse. Det vil si at pasientene bor hjemme, og konsultasjoner foregår der, eller annet ønskelig sted.

Teamene skal organiseres samme med langtidspost 3, 6 og 7 på Østmarka, Tiller ACT og Habiliteringstjenesten inn i ny Avdeling for rehabilitering og psykose, men er pr. i dag organisert under Nidaros DPS.

Det er totalt 16, 5 behandlerstillinger i de to teamene, og de er tverrfaglig sammensatt med psykologspesialister, psykiater, psykiatriske sykepleiere, ergoterapeut, vernepleier og sosionomer, alle med ulike og relevante videreutdanninger og kompetanse. I tillegg merkantil ressurs i 1,5 stilling som har en viktig rolle som støttespiller i teamets daglige drift.

Vil du vite mer om PART/ART så ta kontakt med oss.

Nidaros DPS er en del av spesialisthelsetjenesten i Psykisk Helsevern for voksne i Trøndelag og ligger på Østmarkneset, Lade. Vi har lokalsykehusfunksjon for en befolkning på ca. 115 000 innbyggere.
Opptaksområdet går fra Fosen i vest via Trondheim og Malvik og Selbu i Øst.

Våre kjerneoppgaver består av utredning, diagnostikk og behandling til voksne med psykiske helseutfordringer. Oppfølgingen og behandlingen kan være både akutt og planlagt, poliklinisk eller ved døgnopphold.

Vi er opptatt av fag, kompetanseutvikling og forskning. Vi har et eget Lærings- og mestringssenter med fokus på pårørende samt et forsterket fokus på psykisk helse og arbeid.
Les mer om Nidaros DPS her: https://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/nidaros-dps

 

 

Arbeidsoppgaver

 • Ambulant behandling av pasienter med langvarig og alvorlig psykisk lidelse
 • Overlege vil ha ansvar for medikamentell vurdering og behandling
 • Tverrfaglig samarbeid i team
 • Tett samarbeid med fastlege og primærhelsetjenesten
 • Oppfølging av pasienter på TPH og dom
 • Beslutningsstøtte til øvrige behandlere i teamet
 • Holde seg oppdatert innen eget fagområde og gi/motta veiledning

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri evt. psykologspesialist
 • Erfaring med behandling av psykoselidelser
 • Kompetanse og godkjenning til forvaltning av TPH
 • Norsk autorisasjon

Personlige egenskaper

 • Svært gode samarbeidsevner og evne til fleksibilitet
 • Trives med uforutsigbare arbeidshverdager og til tider høyt tempo
 • Evner å utøve spesialistfunksjonen i teamet med tydelighet og samtidig tillit til kolleger
 • Beslutningsdyktig i utfordrende situasjoner
 • Gode sosiale ferdigheter og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Kreves at søker behersker Norsk muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

 • Variert og spennende arbeidshverdag i tverrfaglig ambulant team
 • Et god arbeidsmiljø som samarbeider tett
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsbedrift (IA)
 • Faglig og personlig utvikling
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordning i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester.
 • Oppgi minst 2 refeanser
 • Vitnemål, autorisasjoner og attester vedlegges elektronisk via søknad i webcruiter
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Synnøve Rimereit Reitan
Tittel: seksjonsleder
Telefon: 91672268
Navn: Hilde Charlotte Kvernø
Tittel: Personalrådgiver
Telefon: 91724576
Navn: Hege Tingleff
Tittel: konst.avd.sjef
Telefon: 91 12 84 39
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Nidaros DPS - PART, Psykisk helsevern
Østmarkveien 49
7040 Trondheim