Kort om arbeidsgiver
This is NTNU
På NTNU jobber 7 400 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden. NTNU søker engasjerte medarbeidere. 
Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søknadsprosessen her

Om stillingen
Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for Sirkulasjon og bildediagnostikk har ledig stilling som stipendiat ved forskningsgruppen Cardiac Exercise Research Group (CERG). CERG undersøker effekter av fysisk aktivitet og trening ved kroniske sykdommer som hjertesykdom og diabetes ved bruk av et bredt utvalg metoder fra dyremodeller til kliniske studier og epidemiologi. CERG har et tett samarbeid med Klinikk for hjertemedisin ved St. Olavs hospital som er særlig relevant for denne stillingen. For mer informasjon om instituttet og forskningsgruppen, se følgende nettsider; www.ntnu.no/isb og www.ntnu.no/cerg.

Kandidatens arbeid vil bli tilknyttet prosjektet "Trening ved atrieflimmer – en randomisert kontrollert multisenterstudie" som er et samarbeidsprosjekt mellom CERG og Klinikk for hjertemedisin ved St. Olavs hospital med flere nasjonale partnere som også vil inkludere pasienter i studien. I prosjektet vil vi undersøke effekten av en treningsintervensjon over ett år på livskvalitet og symptombyrde, samt flimmerforekomst og andre kliniske relevante utfallsmål, hos en stor gruppe inaktive pasienter med atrieflimmer. Intervensjonen innebærer oppfølging av pasientene gjennom nye elektroniske løsninger (eHelse).

Prosjektet er internasjonalt etterspurt og sentralt i en større satsning med utspring fra Norsk nettverk for atrieflimmerforskning (afib.no). Målet er å bedre kunnskapsgrunnlaget rundt fysisk aktivitet og atrieflimmer og dermed kunne gi bedre og mer presise råd til pasienter og behandlere.
Stillingen rapporterer til forsker Bjarne M. Nes og professor Jan Pål Loennechen. 

Arbeidsoppgaver
 • Rekruttering, inklusjon og oppfølging av studiedeltakere
 • Organisering og gjennomføring av kliniske undersøkelser
 • Analyse, tolkning og formidling av forskningsdata og resultater
Kvalifikasjonskrav
 • Kvalifikasjonskravet er avlagt cand.med og god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
Ønskede kvalifikasjoner
 • Klinisk erfaring, gjerne innenfor kardiologi, atrieflimmer og/eller annen hjerterytmeproblematikk
 • Dokumentert relevant forskningserfaring (publisert artikkel eller hovedoppgave)
 • Det er ønskelig at kandidaten har fullført turnustjeneste (LIS1)
Personlige egenskaper
 • Evne til å jobbe selvstendig, tålmodig og målrettet
 • Gode samarbeidsevner og vilje til å bidra til et godt arbeidsmiljø
Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt din motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr Lønn og vilkår
Stillingen som stipendiat kode 1017 lønnes brutto kr 479 600 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsesperioden er totalt 3 år i 100% stilling eller mulighet for redusert stillingsprosent i kombinasjon med klinisk arbeid. 
Ansettelse i stipendiatstilling forutsetter opptak til ph.d.-program innen medisin og helsevitenskap. Som stipendiat forplikter du deg til å delta i et organisert doktorgradsstudium innenfor ansettelsesperioden, og ansettelse forutsetter at du faktisk er kvalifisert for opptak til ph.d.-studiet innen tre måneder.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for instituttet på daglig basis.

Om søknaden
Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via Jobbnorge.no innen søknadsfristen. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk. Rettkjente kopier av vitnemål og attester/tjenestebevis vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju.
Publikasjoner og andre vitenskapelige arbeider som søker ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering, må følge søknaden. Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeider er vanskelig å identifisere den enkelte søkers innsats, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Vi gjør oppmerksom på at søknader kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger.

Kandidatens personlige kvalifikasjoner, samt motivasjon for stillingen og prosjektet må komme frem i søknaden. Søknaden må i tillegg inneholde følgende: 
 • Vitnemål og diplom
 • Attester/tjenestebevis fra relevante arbeidsforhold
 • Eventuell publikasjonsliste
 • Eventuelle referanseuttalelser
Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Bjarne M. Nes, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, e-post; bjarne.nes@ntnu.no eller Jan Pål Loennechen, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital, e-post; jan.p.loennechen@stolav.no

Spørsmål om søknadsprosessen kan rettes til:
HR-konsulent Julie Hoff, e-post: julie.hoff@ntnu.no.

Generell informasjon
NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU ønsker å øke kvinneandelen i sine vitenskapelige stillinger, og har en rekke virkemidler for å fremme likestilling.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas. 

I henhold til Offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
Søknadsfrist: 01.06.2021

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er et av NTNUs største fakultet med ca. 1800 ansatte fordelt på 1300 årsverk. Fakultetets hovedvirksomhet er utdanning og forskningsvirksomhet, i tett integrasjon med St. Olavs hospital. 

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB) har 260 ansatte og forskningsenhetene ligger i Hjerte- lunge senteret ved St.Olavs hospital, integrert med samarbeidende kliniske avdelinger. ISB omfatter fagområdene anestesiologi, radiologi, radiografi, ultralyd, MR, idrettsfysiologi, hjerte-kar fysiologi, lungefysiologi, lungesykdommer, hjertesykdommer, karkirurgi, thoraxkirurgi og biomedisinsk teknikk. Instituttet er også ansvarlig for Centre for Innovative Ultrasound Solutions (CIUS), Medisinsk Simulatorsenter og MR-senteret.
Stillingskategori
Stipendiat
Arbeidsgiver
NTNU
Kontaktpersoner
Navn: Bjarne M. Nes
Tittel: Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
E-post: bjarne.nes@ntnu.no
Navn: Jan Pål Loennechen
Tittel: Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital
E-post: jan.p.loennechen@stolav.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Øya campus
7491 TRONDHEIM