Haugesund kommune har 34 fastleger som dekker fastlegetilbudet i en kommune med 37400 innbyggere. Som følge av behov for rekruttering av ynger leger som ønsker mindre volum på pasientlistene, vil økning av antall fastlegehjemler muliggjøre lavere listetak for den enkelte.

De nyopprettede hjemlene er ikke knyttet til en bestemt lokasjon. Samtidig ønsker vi å fase ut solopraksis, og det er således gode muligheter for å inngå avtale ved en nåværende solopraksis. Dersom ønskelig er kommunen behjelpelig i prosessen.

Kommunen vil ellers søke om stimuleringsmidler knyttet ALIS-ordningen for å redusere økonomisk belastning ved oppstart av ny praksis.

LEGEVAKTORDNING
Haugesund legevakt har inngått et interkommunalt samarbeid med 10 kommuner og dekker rundt 88000 innbyggere. Den har heldøgns drift, med fastlønnede leger på dagtid og erfarne sykepleiere i turnus. Fastlegene går i vaktordning med 2 leger kveld, natt og helg. På natt har lege 2 bakvakt. Vaktbelastning ,ca 3 vakter pr måned og med mulighet for ekstravakter.

ARBEIDSOPPGAVER:
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver
 • Oppfølging av pasienter i henhold til lov og avtaleverk
 • Kommunale legeoppgaver kan pålegges ved behov i inntil 7,5 t/uke
KVALIFIKASJONER:
 • norsk autorisasjon som lege
 • spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering i allmennmedisin
 • arbeidserfaring innen allmennmedisin vil bli vektlagt
 • gyldig politiattest må forlegges før tiltredelse
PERSONLIGE EGENSKAPER:
 • evne til å jobbe selvstendig og systematisk
 • gode kommunikasjonsevner, språkforståelse og formidlingsevne
 • evner å jobbe grundig, strukturert og effektivt
 • gode samarbeidsevner
 • Evner å sette pasienten i fokus
 • motivert, engasjert og opptatt av fagutvikling
 • personlig egnethet vil vektlegges høyt

VED ØNSKE OM YTTERLIGERE OPPLYSNINGER KONTAKT:
Kommuneoverlege Jostein Helgeland, e-post: jostein.helgeland@haugesund.kommune.no;
Helsesjef: Tone B. Steinsvåg , e-post: tone.b.steinsvag@haugesund.kommune.no;   tlf 90941692

Søknad med vitnemål og attester sendes;  postmottak@haugesund.kommune.no; og merkes «Lege 21/7794»

Søknadsfrist: 01.06.21.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Haugesund kommune
Kontaktpersoner
Navn: Jostein Helgeland
Tittel: Kommuneoverlege
E-post: jostein.helgeland@haugesund.kommune.no
Navn: Tone B. Steinsvåg
Tittel: Helsesjef
Telefon: 909 41 692
Søknad
Søknad merkes: Lege 21/7794
Send søknad på mail
Arbeidssted
,
5528 HAUGESUND