Kort om arbeidsgiver

                                 Fra 1. september 2021 har vi på  Lillehammer ledig ett 100% vikariat  for LEGE I SPESIALISERING - RADIOLOGI

Bildediagnostikk i divisjon Gjøvik - Lillehammer består av to avdelinger med felles avdelingssjef.

Avdeling for bildediagnostikk på Lillehammer har 3 konvensjonelle laber, 1 gjennomlysningslab, 2 ultralyd-laber, 2  CT-maskiner, 1 MR-maskin, samt brystdiagnostisk senter. Avdelingen har i dag 13 overlegestillinger og  6 LIS-stillinger.   
 

        Vikariat varier frem til september 2023.
        Stillingen er for tiden ledig på Lillehammer i avd. Bildediagnostikk Gjøvik - Lillehammer

        Dersom det innen søknadsfristens utløp blir flere ledige stillinger ved avdelingen, vil tilsetting bli foretatt fra den søkermasse som foreligger. 

Arbeidsoppgaver

 • Delta i avdelingens daglige bildediagnostiske arbeid.
 • Delta i vaktarbeid. For tiden 6- delt primærvaktsjikt. Hvilende vakt på natt.
 • Delta i lokal og regional internundervisning.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Må beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig.
 • Forståelse for norsk helsevesen.
 • Tidligere arbeidserfaring fra radiologi er en fordel, men ikke et krav.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Er kvalitetsbevisst, selvstendig og strukturert.
 • Kan håndtere høyt tempo.
 • Er ansvarsbevisst og beslutningsdyktig.
 • Har endringsvilje og en fleksibel innstilling.
 • Har gode formidlingsevner.
 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement.
 • God pensjonsordning gjennom KLP. 
 • Strukturert opplæringsplan i henhold til nasjonale krav for spesialistutdanning.
 • Et hyggelig arbeidsmiljø med mange gode kollegaer.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Frode Totlund
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 91128181
E-post: frotot@sykehuset-innlandet.no
Navn: Eivind Alhaug
Tittel: Med.ansvarlig overlege
Telefon: 99624237
E-post: eivind.alhaug@sykehuset-innlandet.no
Arbeidssted
Avdeling for bildediagnostikk Gjøvik - Lillehammer
Anders Sandvigsgt. 17
2629 Lillehammer