Kort om arbeidsgiver
Overleger/legespesialister søkes til Unicare Norge ved flere av våre rehabiliteringssenter

Unicare leverer spesialiserte rehabiliteringstjenester og vi har i hovedsak avtaler med Helse Sør-Øst RHF, Helse-Midt RHF og HELFO. Vi har godkjente utdanningsinstitusjoner for lege i spesialisering. Våre pasienter skal få et best mulig og tilpasset rehabiliteringstilbud. Et av våre viktigste kvalitetsmål er å kunne vise til målbare og faglig gode resultater, og vi bidrar i kontinuerlig forskning og utviklingsarbeid. 

Vi har et godt etablert legenettverk med legespesialister innen fysikalsk medisin og rehabilitering, allmennmedisin, nevrologi, onkologi/kreft, arbeidsmedisin og indremedisin. Legespesialistene leder tverrfaglige rehabiliteringsteam, som har som mål om å gjenvinne eller opprettholde funksjons- og mestringsevnen til pasienten. Vi har fokus på å se hele pasienten og jobbe for størst mulig grad av selvstendighet, deltakelse og livskvalitet. Et tverrfaglig team kan eksempelvis bestå av legespesialist, psykologspesialist, fysioterapeut, sykepleier, ergoterapeut, logoped og klinisk ernæringsfysiolog og/eller idrettspedagog.  

Legespesialistene innehar det medisinskfaglige ansvaret ved enhetene, og er viktige rådgivere for konsernet i spørsmål om utvikling og strategisk retning for våre tjenester. 
Les mer om vår rehabiliteringssenter her http://unicare.no
Oppgi i søknaden hvor i landet du helst ønsker ditt arbeidssted. Vi tilbyr hel eller deltidsstilling. Stillingene kan etableres som kombinasjonsstillinger med mer fleksibel arbeidstid, arbeidssted og med mulighet for digital samhandling. Vi har ledige stillinger som legespesialist/overlege ved våre rehabiliteringssenter:
 • Unicare Helsefort (Pendleravstand fra Trondhjem - 45 min med hurtigbåt).
 • Unicare Røros
 • Unicare Steffensrud (Vestre Toten - 20 min. fra Gjøvik).
 • Unicare Landaasen (Søndre Land/Landåsbygda 30 min. fra Gjøvik).
 • Unicare Bakke  (Halden 20 min utenfor Halden by).
 • Unicare Jeløy (Moss/Jeløy).
 • Unicare Friskvern (Oslo, Asker sentrum).
Arbeidsoppgaver
 • Klinisk arbeid og samarbeid i våre tverrfaglige rehabiliteringsteam.
 • Bidra til å styrke ressurser og muligheter for pasienter med sammensatte helseutfordringer. 
 • Medisinske vurderinger.
 • Journal- og epikrisearbeid.
 • Undervisning, opplæring og veiledning.
 • Veiledning og opplæring av leger i spesialisering.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, allmennmedisin, nevrologi, onkologi, kardiologi, arbeidsmedisin, indremedisin eller psykiatri.
 • Leger med andre relevante legespesialiteter er også av interesse. 
 • Relevant erfaring og interesse for tverrfaglig rehabilitering. 
 • God generell IKT-kompetanse.
 • Muntlige og skriftlige norskkunnskaper.
Personlige egenskaper
 • God beslutningsevne og evne til å arbeide selvstendig. 
 • Interesse og engasjement for deling av kompetanse, samhandling og samarbeid. 
 • Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig.
 • Blikk for tverrfaglige funksjonsvurderinger.
 • Interesse for forskning og fagutvikling. 
 • Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.
Vi tilbyr
 • Vi kan tilby et arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kolleger.
 • Dagarbeid uten vakter og helgearbeid. 
 • Faglig utvikling og mulighet for arbeid med forskning. 
 • En arbeidsplass som er sentralt plassert i vakre omgivelser. Våre fleste enheter har nærhet til offentlig kommunikasjon.
 • Gode personalrabatter og pensjonsordning.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Unicare
Kontaktpersoner
Navn: Arit Ødegaard
Tittel: medisinsk ansvarlig
Telefon: 66752300
E-post: arit.odegaard@unicare.no
Navn: Ellen Foss lolland
Tittel: Driftsdirektør
Telefon: 982 95 611
E-post: ellen.lolland@unicare.no
Navn: Pål Stenbro
Tittel: Driftsdirektør rehabilitering
Telefon: +47 41600899
E-post: pal.stenbro@unicare.no
Navn: Line Jeanette Svendsen
Tittel: HR-sjef
Telefon: +47 45014862
E-post: line.jeanette.svendsen@unicare.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Flere steder
0661 OSLO