Kort om arbeidsgiver
Er du interessert i medisinsk mikrobiologi og ønsker å ta spesialiseringen din ved et laboratorium som er akkreditert av Norsk Akkreditering? Ved Mikrobiologisk fagområde i Nordlandsykehuset HF har vi nå et ledig ett-års vikariat, med gode muligheter for fast ansettelse etter hvert. Fagområdet tilhører Avdeling for laboratoriemedisin og Diagnostisk klinikk, som også omfatter spesialitetene immunologi og transfusjonsmedisin, medisinsk biokjemi, nukleærmedisin, radiologi og patologi. Mikrobiologisk fagområde analyserer årlig i overkant av 300 000 bakteriologiske, serologiske og molekylærbiologiske prøver fra Nordlandssykehuset HF, Helgelandsykehuset HF og primærhelsetjenesten i Nordland, og har et pasientgrunnlag på om lag 250 000.
 
Ved mikrobiologisk fagområde har vi i dag fem legestillinger, hvorav to er Leger i spesialisering. Er du lege hos oss vil du bli fulgt opp av hyggelige veiledere og kolleger med høy fagkompetanse, og du vil bli inkludert i et aktivt og bredt fagmiljø. Blant dine arbeidsoppgaver er tolking av mikrobiologiske prøver og infeksjonsimmunologi fra pasienter med infeksjonssykdommer. Dette skjer i nært samarbeid med bioingeniørene, molekylærbiologene og ved behov faglige diskusjoner med de andre legene i laboratoriet. Du vil også være i hyppig kontakt med ulike kliniske miljøer både i sykehusene og i primærhelsetjenesten angående rådgivning om diagnostikk, behandling og forebygging av infeksjoner. Vi har et nært og godt samarbeid med infeksjonsmedisinsk avdeling og smittevern, inkludert felles undervisning og faste faglige møter flere ganger i uken. Vi har også felles undervisning med Mikrobiologisk avdeling smittevern ved UNN. Laboratoriet har grunnet Covid-19-pandemien etablert en midlertidig beredskapsvaktordning som rullerer mellom legene. Vaktordningen vurderes videreført, men dette er foreløpig ikke avklart.

Ved vår avdeling tilbyr vi store deler av spesialistutdanningsløpet i medisinsk mikrobiologi. Som et ledd i spesialistutdanningen må det påregnes rotasjon/hospitering ved infeksjonsmedisinsk avdeling i ett år (dersom du ikke har ett år godkjent klinisk praksis fra før) og to måneder på smittevernseksjonen ved Nordlandssykehuset HF. For oppnåelse av enkelte læringsmål er det aktuelt med spesialiseringsperiode ved et samarbeidsforetak i ti uker, slik beskrevet Ved vår avdeling tilbyr vi store deler av spesialistutdanningsløpet i medisinsk mikrobiologi. Som et ledd i spesialistutdanningen må det påregnes rotasjon/hospitering ved infeksjonsmedisinsk avdeling i ett år (dersom du ikke har ett år godkjent klinisk praksis fra før) og to måneder på smittevernseksjonen ved Nordlandssykehuset HF. For oppnåelse av enkelte læringsmål er det aktuelt med spesialiseringsperiode ved et samarbeidsforetak i ti uker, slik beskrevet her i utdanningsplan for fagområdet. Vi har per i dag samarbeidsavtale med mikrobiologisk avdeling ved UNN. Etter endt spesialisering omgjøres stillingen til legespesialist med tjenestested Nordlandssykehuset HF.

Arbeidsoppgaver
 • Mikrobiologisk fagområde utfører rutinediagnostikk i bakteriologi, infeksjonsimmunologi, virologi, mykologi og parasittologi.
 • Deltakelse i fagområdets kompetansebygging. 
 • Deltakelse i fagområdets undervisningsoppgaver.
 • Tverrfaglig samarbeid internt i Diagnostisk klinikk samt andre klinikker i foretaket.
 • Noe reisevirksomhet i forbindelse med kurs, samlinger etc.
Kvalifikasjoner
 • Embetseksamen i medisin
 • Det forutsettes norsk autorisasjon på tilsettingstidspunkt
 • Gode språkkunnskaper både muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper
 • Vi ønsker oss en engasjert medarbeider med gode samarbeidsevner, lyst, evne og vilje til faglig utvikling. 
 • Ansvarsbevisst og tilpasningsdyktig.
 • Evne til å jobbe under press.
 • Strukturert.
Vi tilbyr
 • Lønn etter gjeldende overenskomst
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP
 • Muligheten til å arbeide i et spennende og godt fagmiljø 
 • Vi er et laboratorium med høy teknologisk standard 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Sandra Elena Åsheim
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 920 98 796
E-post: Sandra.Asheim@nordlandssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Søknad merkes: 4383193398
Arbeidssted
Parkveien 95
8007 BODØ