Kort om arbeidsgiver
1 stilling - Grimstad legesenter
Grimstad kommune utlyser en 100%  fastlegehjemmel ved Grimstad legesenter med p.t. 800 pasienter med oppstart så snart som mulig. Om ønskelig kan det gjerne avtales et høyere listetak. Legesenteret er moderne, velfungerende og godt utstyrt med seks legehjemler og en LIS1 (turnuslege). Du vil få nødvendig veiledning for spesialisering i allmennmedisin.
Legene ved senteret vektlegger faglig utvikling, kvalitetssikring, godt arbeidsmiljø og god økonomisk styring. Senteret er organisert som et samarbeid mellom selvstendig næringsdrivende leger.
Senteret bruker System-X journalsystem og har dyktige og erfarne medarbeidere.
Søker må ha gode samarbeidsevner, være fleksibel og personlig egnet for stillingen.
2 stillinger - Vinkjelleren legesenter
Grimstad kommune utlyser to 100%  fastlegehjemler ved Vinkjelleren legesenter med p.t. 980 og 900 pasienter med oppstart så snart som mulig. Legesenteret ligger sentralt i byen og lokalisert i hyggelige lokaler, er veldrevet, godt utstyrt og har god økonomisk styring. Senteret har 4 fastleger og en dyktig og stabil medarbeiderstab. Senteret bruker System X journalsystem. Du vil få nødvendig veiledning for spesialisering i allmennmedisin.
Legene ved senteret vektlegger faglig utvikling, kvalitetssikring, godt arbeidsmiljø og god økonomisk styring. Senteret er organisert som et samarbeid mellom selvstendig næringsdrivende leger.
Søker må ha gode samarbeidsevner, være fleksibel og personlig egnet for stillingen.
1 stilling - Kulturhuset legesenter
Grimstad kommune utlyser en 100% fastlegehjemmel ved Kulturhuset legesenter med p.t. 900 pasienter med oppstart så snart som mulig. Senteret ligger sentralt i byen og er lokalisert i hyggelige lokaler, er veldrevet, godt utstyrt og har god økonomisk styring. Senteret har 5 fastleger, 1 gynekolog i deltid og en dyktig og stabil medarbeiderstab. Senteret bruker System X journalsystem. Du vil få nødvendig veiledning for spesialisering i allmennmedisin. Legene ved senteret vektlegger faglig utvikling, kvalitetssikring, godt arbeidsmiljø og god økonomisk styring. Senteret er organisert som et samarbeid mellom selvstendig næringsdrivende leger.
Søker må ha gode samarbeidsevner, være fleksibel og personlig egnet for stillingen.
For samtlige stillinger vil kommunen kunne vurdere andre ansettelsesformer, slik som ALIS stilling.

Arbeidsoppgaver
  • Fastlegeansvar for listepasientene, gjensidig stedfortrederansvar med de andre legene på senteret. Legen vil inngå i kommunens beredskapsordning for nødnettradio på dagtid, og vil delta i legevakt ved den interkommunale legevakten i Arendal
  • Stillingene kan tillegges inntil 7,5 timer per uke offentlig allmennlegearbeid
Kvalifikasjoner
  • Autorisasjon som lege.
  • Fullført LIS1- tjeneste
  • Spesialist i allmennmedisin, eller under spesialisering til allmennmedisin
Personlige egenskaper
  • Gode samarbeidsevner
  • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
Vi tilbyr
  • Fastlegearbeid i privat praksis. 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Grimstad kommune
Kontaktpersoner
Navn: Vegard Vige
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 99262690
E-post: vegard.vige@grimstad.kommune.no
Navn: Liv Inger Sødal (Grimstad legesenter)
Tittel: Fastlege
Telefon: 41469055
E-post: livi.sodal@gmail.com
Navn: Karl Vidar Johannesen (Vinkjelleren legesenter)
Tittel: Fastlege
Telefon: 97176105
E-post: kvjohan@online.no
Navn: Hanne Kristin Hagtvedt (Kulturhuset legesenter)
Tittel: Fastlege
Telefon: 40478075
E-post: hanne.hagtvedt@gmail.com
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Arendalsveien 23
4878 GRIMSTAD