Kort om arbeidsgiver

Ungdomsseksjonen er en av 4 seksjoner i Barne-og Ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) i Klinikk psykisk helse- og avhengighet. Seksjonen tar imot pasienter mellom 13-18 år med komplekse psykiatriske tilstander og stort funksjonsfall. Seksjonen består av tre enheter; Akutt døgnbehandlingsenhet, Front Ungdom arenafleksibelt og Intermediær Døgnbehandlingsenhet. I tillegg etablerer vi nå et dagtilbud til pasienter med spiseforstyrrelser. Tilbudet skal være kortvarig, , og skal ha fokus på måltidsstøtte, reetablering av måltidsstruktur for å sikre at videre poliklinisk behandling kan lykkes. Overlegen er tiltenkt en rolle i dette tilbudet og får anledning til å bidra i utformingen.  I tillegg til overlege består tilbudet av psykologspesialist og miljøterapeuter.

Vi ønsker at du har bred psykiatrisk erfaring. Om du har kjennskap til FBT, CBT og familieterapeutisk behandling, er det en fordel. Vi ønsker oss en overlege som liker og verdsetter tverrfaglig teamarbeid og systemarbeid og som har lyst til å bidra til etablering av dette tilbudet .

Bupa har en stabil overlegegruppe og om ønskelig har du mulighet til å delta i avdelingens forsknings- og utviklingsarbeid.

Dersom du synes stillingen virker spennende, bes du søke på stillingen snarest!

Kun elektroniske søknader via WebCruiter vil bli vurdert. 

Arbeidsoppgaver

 • Selvstendig behandlingsansvar, pasientansvar, journalansvar i henhold til helsepersonelloven, herunder faglig ansvarlig for vedtak etter psykisk helsevernlov.
 • Gjennomføre risikovurderinger
 • Utøvelse i eget fag i samsvar med seksjonens faglige retningslinjer og målsetting.
 • Veiledning, oppfølgning, vurdering og anbefaling til godkjenning av leger i spesialisering

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon som lege
 • Søker må ha norsk spesialistgodkjenning i barne- og ungdomspsykiatri
 • Bred diagnostisk og klinisk erfaring innen psykisk helsevern, med særlig vekt på ungdom
 • Erfaring med gjennomføring av TPH

Personlige egenskaper

 • Du liker å jobbe med ungdom og familier, er fleksibel og trives med til dels høyt tempo i hverdagen og kan takle krevende situasjoner
 • Evne og vilje til tverrfaglig samarbeid med kompetente kolleger
 • Evne til omstilling og nytenkning i henhold til overordnete føringer og til det beste for ungdomspopulasjonen

Vi tilbyr

 • Faglig og sosialt godt arbeidsmiljø
 • Stabil overlegegruppe i avdelingen
 • Mulighet for å delta i avdelingen og seksjonens fagutvikling og forskning 

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
 • Tilleggsutdanning

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Karen Marie Melstveit
Tittel: Spesialrådgiver
Telefon: 904 73 098
Navn: Eli Engelsen Fjæra
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 959 24 933
Arbeidssted
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling
Sognsvannsveien 55
0372 Oslo