Kort om arbeidsgiver

Det er ledig fast stilling som lege i spesialisering ved Seksjon for klinisk nevrofysiologi - Avdeling for nevrologi og nevrofysiologi.

Avdeling for nevrologi og nevrofysiologi har 8 seksjoner samt forskningsenhet og består av seksjonene generell nevrologi, akutt slagbehandling, nevrorehabilitering, poliklinikk og klinisk nevrofysiologi, samt enhet for nevropsykologi og enhet for forskning og utvikling. Nevroklinikken ved Ahus har landets største opptaksområde for nevrologi, og gir avansert og helhetlig utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med akutte og kroniske sykdommer i nervesystemet.

Seksjon for klinisk nevrofysiologi server de kliniske seksjonene, sykehusets øvrige avdelinger og divisjoner, og yter også tjenester til primærhelsetjeneste.
Seksjon for klinisk nevrofysiologi har 3 spesialister i klinisk nevrofysiologi, 2 LIS-stillinger, 6 nevrofysiologi-ingeniører/teknikere og 2,5 merkantilt ansatte. Seksjonen har moderne utstyr til EEG, langtids EEG-registrering med videomonitorering, søvnregistrering, ENG/EMG, evoked responsundersøkelser og termotest.

Forskning, utvikling og innovasjon bidrar til god og effektiv pasientbehandling, og tidlig implementering av nye behandlingstilbud. Arbeid med mål, verdier, etikk og kvalitet i organisasjonen bidrar til godt arbeidsmiljø og god ivaretakelse av pasientene. Avdelingen ser det som strategisk viktig å utvikle forskningsprosjekter ved seksjonen.

Vi er spesielt opptatt av trivsel og arbeidsglede, og jobber systematisk for å bevare et godt arbeidsmiljø.

Vi søker nå etter en engasjert LIS som er interessert i klinisk nevrofysiologi, og gjerne forskning, som vil være med å styrke teamet vårt.  Arbeidsoppgaver

 • Lege i spesialisering (LIS) vil få god opplæring og tett supervisjon i de ulike læringsmålene som hører til spesialiseringen i klinisk nevrofysiologi.
 • Lege i spesialisering deltar etter hvert i den daglige driften. Dette innebærer vurdering av ulike typer EEG-undersøkelser (standard EEG, søvndeprivert EEG og langtids EEG-registreringer (LTM)), søvnregistreringer og evoked responsundersøkelser. Undersøkelsene utføres både elektivt og som øyeblikkelig hjelp på voksne og barn.
 • I tillegg vil LIS få opplæring og supervisjon i nevrografi og EMG-undersøkelser som også er en del av legenes arbeidsoppgaver ved seksjonen.
 • I forbindelse med langtids EEG-registrering med videomonitorering (LTM) har legene ved KNF-seksjonen et tett samarbeid med barneleger og nevrologer. Det arrangeres ukentlige LTM-møter hvor aktuelle pasienter og langtids EEG-registreringer gjennomgås og diskuteres.
 • Seksjonen har flere ganger pr uke faglige møter hvor legene bidrar med undervisning og utveksler erfaringer.
 • Det forventes deltagelse i forskningsprosjekter ved avdelingen.

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege med godkjent turnustjeneste/LIS1
 • Interesse for og noe kunnskap om fagområdene nevrologi og klinisk nevrofysiologi
 • Forskningskompetanse eller interesse for forskning vektlegges
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper

Personlige egenskaper

 • Nøyaktig, omgjengelig, serviceinnstilt og imøtekommende
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Det blir lagt spesiell vekt på personlig egnethet, evne til fleksibilitet og arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • Et godt og faglig spennende arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
 • Mulighet til å delta i forskningsprosjekter sammen med nevrologene
 • Engasjerte medarbeidere
 • Det er pr i dag ingen vaktbelastning
 • Mulighet for hjelp med bolig og barnehage
 • Ahus har et bredt spekter av idretts- og kulturtilbud

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Universitet
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Elen Cathrine Egebakken
Tittel: Seksjonsleder
E-post: elen.cathrine.egebakken@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Seksjon for klinisk nevrofysiologi
Sykehusveien 25
1478 Lørenskog