Kort om arbeidsgiver

Er du en medisinskfaglig reflektert lege med god evne til å etablere relasjoner? Ønsker du å jobbe sammen med mange flotte kollegaer i et
utviklende fagmiljø? Vi søker en lege til voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Senter for
psykisk helse og rusbehandling i Sør-Troms (lokalisasjon Harstad). Her er det
gode muligheter for læring og utvikling av bred kompetanse innenfor
psykiatrifeltet. Ønsker du å spesialisere deg innenfor psykiatri? Vi kan tilby gjennomføring av hele utdanningsforløpet
innenfor klinikken vår. 

Senter for psykisk helse- og rusbehandling Sør-Troms består av ambulant akutteam (7 stillinger), døgnenhet (12 sengeplasser) og
voksenpsykiatrisk poliklinikk (22 stillinger). Vi er samlokaliserte og dette bidrar til et nært
samarbeid mellom enhetene. Senteret ligger som en
del av lokalsykehuset i Harstad. Vi har derfor tilgang på et stort fagmiljø og
gode muligheter for samarbeid med somatikken. Videre har senteret relativt god
spesialistdekning med 4 overleger i psykiatri (tilknyttet døgn,
voksenpsykiatrisk poliklinikk og FACT team) og 7 psykologspesialister.

Poliklinikken består av et tverrfaglig sammensatt personale. Vi har de siste årene utvidet
gruppetilbudene våre og er stolte over å ha mange engasjerte og flinke
medarbeidere som er med i utviklingen av et godt fagmiljø. Som lege på vår
seksjon har du gode muligheter til å få opplæring og involvering i varierte
oppgaver både innenfor alderspsykiatri, rus, nevro- og akuttpsykiatri. Arbeidsoppgavene er primært knyttet til poliklinisk virksomhet, men ved behov kan det også bli aktuelt å bistå de andre enhetene på senteret. LIS leger inngår ikke i vaktordning og jobber kun på dagtid.

Arbeidssted:

Fase 1 - Spesialistutdanningen ved UNN HF

Fase 2 - UNN Harstad

Per nå er det gode muligheter for overlegestilling i Avdeling Sør.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av psykiske lidelser og rus hos voksne i tråd med beskrivelser i pakkeforløp
 • Somatiske undersøkelser og medisinering
 • Bistå inn i oppfølging av særlig prioriterte grupper (f.eks. bistå alderspsykiatrisk team og rusteam)
 • Bidra inn i faglig utviklings- og endringsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege, samt turnustjeneste/LIS del 1
 • Søkere må ha god beherskelse av norsk språk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Høy arbeidskapasitet
 • Gode samarbeidsevner og samtidig evne til å arbeide selvstendig
 • Medisinskfaglig reflektert og ha gode fagkunnskaper
 • Endringsvillig og fleksibel
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Fordelaktig rekrutteringstillegg i lønn
 • Godt arbeidsmiljø 
 • En utfordrende jobb i et positivt og aktivt fagmiljø 
 • Faglig og personlig utviklingsmuligheter  
 • Samarbeid med øvrig fagmiljø internt og eksternt 
 • Teamarbeid i tverrfaglig samarbeid  
 • Tilrettelegging for å gjennomføre spesialisering 
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Dette innebærer blant annet studiepermisjon for spesialister etter 5 års tjenestetid i UNN.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Gerrieke van Der Maten
Tittel: Psykiater
Telefon: 91373531
E-post: Gerrieke.Dorothe.Van.Der.Maten@unn.no
Navn: Heidi Haukebøe Vik
Tittel: Psykologspesialist/enhetsleder
Telefon: 91549064
E-post: heidi.haukeboe.vik@unn.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
VPP Harstad, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Sykehusstien 8
9406 Harstad