Kort om arbeidsgiver

Russeksjon Narvik har to ledige stillinger som lege i spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin:  

 • 100 % fast stilling som lege i spesialisering 
 • 100 % vikariat med varighet 1 år, med mulighet for forlengelse
Tiltredelse etter avtale. Ønsket oppstart 1. august 2021. 
Leger uten godkjent turnustjeneste/LIS del 1 vil også kunne bli vurdert, da til midlertidig tilsetting.
 
Litt om oss som seksjon
Russeksjon Narvik (tidligere Nordlandsklinikken) er en del av Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Russeksjon Narvik har lokalsykehusfunksjon til UNN Narvik, samt tilbud om tverrfaglig spesialisert behandling av rus- og avhengighetslidelser (TSB).
Russeksjon Narvik er lokalisert i Håkvik, ca 12 km utenfor Narvik sentrum, og tilbyr døgnbasert rusbehandling, samt avrusning til ulike grupper rusavhengige. Seksjonen har til sammen 22 døgnplasser, 8 avrusningsplasser og 57 stillingshjemler. Seksjonen har et regionalt ansvar for hele Helse Nord, og tar derfor imot pasienter fra alle de tre nordligste fylkene (Nordland, Troms og Finnmark).
 
Ved Russeksjon Narvik har vi totalt 4 legestillinger. Legene er en del av seksjonens tverrfaglige behandlingsteam som inkluderer psykolog, lege, behandler, miljøpersonale (sykepleier, vernepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, barnevernspedagog, sosionom).
 
Russeksjon Narvik er en del av Rusavdelingen i UNN, som består av to seksjoner i henholdsvis Narvik og Tromsø. Rusavdelingen har som mål å tilby pasienter og brukere tjenester innen fagområdet med god kvalitet. Utdanningen inneholder derfor tydelige forventninger om deltakelse i klinisk arbeid, undervisning og utviklingsarbeid. De endrede kravene til spesialistutdanningen i Rus- og avhengighetsmedisin ligger til grunn for utdanningsplanen som UNN vil legge til rette for. Rusavdelingen er godkjent for hele spesialiseringen i Rus- og avhengighetsmedisin. Russeksjon Narvik har avtale om at psykiatritjenesten som ledd i spesialiseringen kan tas ved SPHR Ofoten, slik at hele utdanningsforløpet kan tas lokalt i Narvik. Les mer om spesialistutdanningen ved UNN her.
 
Russeksjon Narvik skal inn i Nye Narvik sykehus som er planlagt ferdigstilt i 2024.
 
Hvorfor flytte til Narvik?
Å bo i Narvik betyr at du har en fantastisk variert og flott natur rett utenfor døra og kort kjørevei til spektakulære Lofoten, Vesterålen, Efjorden og Hamarøya. Byen ligger ved foten av Fagernesfjellet (1.273 meter over havet). Fra toppen av fjellet har du en fantastisk utsikt mot byen og havet hvor det er et aktivt dykkermiljø på mange av Narviks kjente krigsvrak.
 
I Narvik kan du utforske fjell og fjord året rundt. Det er egen klatrehall i Narvik, og et aktivt klatremiljø både inne og ute. Vi har flotte områder for padling, og fjellene brukes bl.a. av det aktive paraglidermiljøet. Om vinteren kan du boltre deg i Nord-Norges flotteste alpinanlegg. En halvtimes kjøring fra Russeksjon Narvik ligger Skjomen Golfpark - dette er verdens nest nordligste 18-hulls golfpark.
 
I Håkvik, hvor Russeksjon Narvik ligger, har vi et fantastisk flott tur-, ski- og fjellområde rett utenfor døra. Narvik har eget universitet som er en del av Norges Arktiske Universitet. Ellers å nevne så kan Narvik by på et stort aktivt ishockeymiljø, mye fotballaktivitet, håndball, basketball og ikke minst egen friidrettsbane utendørs. Skal du fly til Narvik ligger flyplassen på Evenes ca 45 minutters kjøring unna.

Arbeidsoppgaver

 • Mottak, undersøkelse og behandling av pasienter innlagt på sengepost
 • Poliklinisk oppfølging av pasienter med rus- og avhengighetslidelser, inkludert LAR (Legemiddelassistert rehabilitering)
 • Deltakelse i tverrfaglige behandlingsrelasjoner
 • Diagnostisering, utredning og behandling av pasienter med avhengighetslidelse og komorbiditet
 • Selvstendig arbeid under veiledning i tverrfaglig team 
 • Følge utdanningsforløp med undervisning og veiledning.
 • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten

Kvalifikasjoner

 • Du må ha norsk autorisasjon som lege og godkjent turnustjeneste/LIS del 1
 • Du må beherske ett av de skandinaviske språkene muntlig og skriftlig
 • Du må ha god skriftlig dokumentasjonsevne
 • Det er ønskelig at du har relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper
 • Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere
 • Du arbeider selvstendig, men søker råd ved behov
 • Du arbeider strukturert og målrettet

Vi tilbyr

 • Et godt og faglig engasjert arbeidsmiljø
 • Tjeneste på avrusningsenhet, døgnenhet og poliklinikk 
 • Klinisk tjeneste, veiledning og internettundervisning etter kravene i spesialistutdanningen
 • Lønn etter gjeldende tariffavtaler
 • Rekrutteringstillegg
 • Variert, utfordrende og lærerik tjeneste

Utdanningsretning

 • Medisin
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Andreas Holund
Tittel: Seksjonsoverlege
E-post: andreas.holund@unn.no
Navn: Geir Hugo Bolle
Tittel: Fungerende seksjonsleder
Telefon: 76965620
E-post: geir.hugo.bolle@unn.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Håkvik
8520 Ankenes