Kort om arbeidsgiver

Avdeling rus og avhengighet tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk og sammensatte utfordringer. Vårt mål er å bidra til at pasienter med rus -og avhengighetslidelser opplever mestring og økt livskvalitet, gjennom å tilby kunnskapsbasert, helhetlig og virksom behandling.

Avdeling rus og avhengighet består av rus- og avhengighetspoliklinikk og LAR poliklinikk nord og sør, to avgiftningsposter og en utredning- og behandlingspost. Våre poliklinikker er lokalisert i Larvik, Sandefjord, Horten og Tønsberg, mens døgnpostene, fellesfunksjoner og avdelingssjefens stab er samlet på Skjerve, Nøtterøy ca. 6 km utenfor Tønsberg

Avdeling rus og avhengighet er utdanningsinstitusjon for spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin og har 7,5 overlegestillinger samt 5 LiS-stillinger i rus-avhengighetsmedisin. Avdelingen tilbyr klinisk tjeneste, veiledning og internundervisning etter kravene i spesialistutdanningen. Spesialiseringsforløpet vil i all
hovedsak være i Avdeling rus og avhengighet. Det vil være et samarbeid med øvrige avdelinger i Sykehuset i Vestfold HF for å sikre et fullstendig spesialiseringsforløp i rus- og avhengighetsmedisin.

Vi ønsker at lege i spesialisering i utdanningsstilling skal være en viktig bidragsyter også i utvikling av det faglige tilbudet i avdelingen. Personlig egnethet for faget og arbeidsoppgavene vil vektlegges i stor grad, og du må være fleksibilitet og løsningsorientert.

Stillingen kan søkes av leger, også med annen spesialitet som ønsker spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin, og av leger som trenger ett års sykehustjeneste til andre spesialiteter.

Arbeidsoppgaver

 • Primært pasientarbeid 
 • Vi ønsker at lege i utdanningsstilling skal være en bidragsyter også i utvikling av det faglige
  tilbudet i avdelingen
 • Vi forventer at du deltar i tverrfaglige behandlingsrelasjoner

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS1 tjeneste eller tilsvarende (turnustjeneste)
 • Den som tilsettes må dokumentere norsk offentlig godkjenning
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig, Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.

Personlige egenskaper

 • Interesse for og evne til å jobbe tverrfaglig
 • Evne til å lede faglig arbeid
 • Fleksibel og utviklingsorientert
 • Samarbeidsvillig
 • Du har din faglige forankring i evidensbasert behandling
 • Personlig egnethet for faget og arbeidsoppgavene vil vektlegges i stor grad

Vi tilbyr

 • Arbeid i et hektisk, men spennende miljø
 • LiS følger internundervisning lokalt og regionalt og får obligatorisk veiledning i henhold til sykehusets utdanningsplan for spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin
 • Du vil komme til et tverrfaglig høyt kvalifisert fagmiljø og et inkluderende arbeidsfellesskap
 • For tiden ingen vaktbelastning
 • Gode faglige utviklingsmuligheter

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse.

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Claes Wettby
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 93 49 32 94
Navn: Katarina Krokeborg
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 90988715
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling rus og avhengighet - ledelse, Sykehuset i Vestfold HF
Kirkeveien 275
3140 Nøtterøy