Kort om arbeidsgiver
Vi ønsker å rekruttere en dyktig og engasjert rådgivende overlege til vårt kontrollmiljø i Fredrikstad. Den som tilsettes, vil inngå i et tverrfaglig kollegium med saksbehandlere og rådgivere med variert kompetansebakgrunn.

Det er aktuelt å ansette to rådgivende overleger i minimum 40 % stilling hver, hvor legene forutsettes å arbeide klinisk parallelt med stillingen i Helfo. Alternativt er det aktuelt å ansette en erfaren rådgivende overlege med bakgrunn som fastlege i 100 % stilling. 

Formålet til Helfo kontroll er å avdekke og reagere på økonomisk misbruk og bedrageri. Vi formidler kontrollresultatene slik at de bidrar til økt etterlevelse og bygger tillit.

Helfo har flere rådgivende overleger knyttet til andre styringslinjer i organisasjonen. 

Arbeidsoppgaver
Som vår rådgivende overlege skal du
 • bidra til å avklare de medisinske forholdene i kontrollsaker – herunder gjennomgå dokumentasjon for å
  • vurdere om det er relevant sammenheng mellom diagnose/tilstand og behandlingen
  • vurdere takstbruk opp mot diagnose/tilstand
  • vurdere om det foreligger tilstrekkelig medisinsk dokumentasjon i enkeltsaker for å begrunne takstbruk
  • vurdere om behandling er medisinsk nødvendig
 • bistå saksbehandler i å tolke, forstå og formidle medisinske opplysninger
 • bistå i vurdering av praksis og takstbruk
 • bistå i identifisering og prioritering av risiko
 • delta i samarbeidsgrupper, faglige fora og møter etter behov
 • bistå i kommunikasjon med behandlere og eksterne aktører om medisinskfaglige emner
 • bidra med faglig rådgivning i tilknytning til, og eventuelt vitne i, straffesaker
 • bidra til at nødvendige medisinske perspektiver inngår i utviklingsarbeidet på Helfos forvaltningsområder
Helfo som virksomhet er i stadig utvikling, og du må regne med endringer i ansvarsområder og organisatorisk plassering. 

Kvalifikasjoner
Vi søker deg som har
 • medisinsk embetseksamen og gyldig norsk autorisasjon
 • gyldig godkjenning i Norge som spesialist i allmennmedisin
 • fersk klinisk erfaring fra fastlegepraksis (ikke eldre enn to år)
Personlige egenskaper
Du bør ha
 • faglig integritet   
 • gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper 
 • gode samarbeidsevner 
 • gode evner til kommunikasjon
 • ferdigheter i å tilegne deg ny kunnskap raskt
Vi tilbyr
 • utfordrende oppgaver innenfor et viktig samfunnsområde i et spennende fagmiljø
 • et godt arbeidsmiljø, med kompetente og engasjerte kollegaer
 • fleksitidsordning
 • gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
Fast tilsetting som rådgivende overlege, stillingskode 1250. Aktuelt lønnsspenn er kroner 750 000–900 000 kroner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Arbeidssted er Fredrikstad.

Medarbeidere i Helfo skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Vi ønsker å bidra til å oppnå regjeringens målsetting om at fem prosent av nyansettelser i staten skal være personer med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne. Hvis du opplyser at du har nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en, kan opplysningene bli brukt til registreringsformål.

Søknad og CV sender du elektronisk. Du må legge ved alle relevante attester og vitnemål når du søker. Helfo vil utarbeide offentlig søkerliste for stillingen. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ønsker å bli utelatt fra søkerlisten. Søkeren vil i så fall bli varslet om dette. Vi gjør oppmerksom på at CV-en blir benyttet i utvidet søkerliste. 

For mer informasjon om Helfo, se helfo.no.
Stillingskategori
Rådgiver
Arbeidsgiver
HELFO
Kontaktpersoner
Navn: Gry Hege Ahlgren
Tittel: Styringslinjedirektør
Telefon: 91641822
Navn: Ole Trapness
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 91371338
Hjemmeside
Arbeidssted
Nygaardsgata 49
1607 FREDRIKSTAD