Har du lyst til å ta over en meget veldrevet hjemmel i Halden med gode kollegaer?
 
Fastlegehjemmelen har et listetak på 1000 pasienter, og har pr nå 209 pasienter på venteliste. Hjemmelen er ledig fra 1.september. Praksisen drives som et aksjeselskap sammen med 3 andre leger.  Legesenteret er meget veldrevet, og har et godt rykte både blant pasienter og kollegaer i byen.
 
Legesenteret ligger i Halden sentrum, og har nye lyse lokaler. Kontoret er velutstyrt, velorganisert og godt bemannet med fire dyktige legesekretærer. Kontoret har blant annet eget gynekologirom, akuttrom, undersøkelsesrom, samt eget laboratorium. Ved legekontoret utføres spirometri, 24 timers BT-måling og EKG. Legekontoret er tilknyttet norsk Helsenett og det benyttes CGM (WinMed 3) journalsystem.
 
Det er ingen kommunale oppgaver tilknyttet hjemmelen, og per dags dato er dette heller ikke aktuelt. Hjemmelen inngår i kommunens ordninger for dagberedskap og legevakt. Det er i underkant av 1 dagberedskapsvakt hver måned. På kveld/natt/helg har vaktbelastningen den siste tiden vært på ca. 2 vakter per måned, med mulighet for hyppigere vakter for den som ønsker det.
 
Vi søker kollega med gode kliniske ferdigheter, faglig engasjement og interesse for allmennmedisin
  • Krav om norsk autorisasjon som lege og gjennomført turnustjeneste/LIS1
  • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin. Leger som ønsker å starte spesialisering kan også søke
  • Må ha gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 
Det blir lagt vekt på gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner, samt personlig egnethet for privat allmennpraksis
 
 Vi kan tilby
  • Halden kommune kan tilby inntil kr 250.000 som rekrutteringstilskudd ved kjøp av hjemmelen.
  • Kommunen er registrert utdanningsinstitusjon, og vil tilrettelegge for leger i spesialisering i allmennmedisin. Vi kan tilby ALIS-tilskudd på inntil kr 300.000, årlig i inntil 4 år, som utgiftsdekning for kostnader knyttet til det å være i spesialisering.
  • Føles det utrygt å skulle kjøpe seg inn i en allmennpraksis? Halden kommune ønsker å imøtekomme dette, og kan tilby en «gjenkjøpsavtale». Dette innebærer at dersom du innenfor de 3 første årene ønsker å si opp fastlegeavtalen, tilbyr kommunen å kjøpe deg ut til en på forhånd avtalt sum dersom det ikke er kommet på plass avtale med ny fastlege ved ordinær utlysning innenfor oppsigelsestiden på 6 måneder.
 
Tilsettingsvilkår:
Ved tildeling vil det bli krevd tilfredsstillende politiattest. Betingelser for overdragelse av praksis avtales direkte med hjemmelsinnehaver. For øvrig skjer tildelingen i henhold til gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Halden kommune
Kontaktpersoner
Navn: Eva Cathrin Lindset
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 40224336
E-post: eva.cathrin.lindset@halden.kommune.no
Navn: Stine Fjerdumsmoen
Tittel: Fastlege
Telefon: 91115271
E-post: stinefjerdumsmoen@yahoo.no
Arbeidssted
Postboks 150
1751 HALDEN