Kort om arbeidsgiver

Vil du bli vår ansatte? Vi har et ledig vikariat for spesialist i medisinsk mikrobiologi.  Har du kort tid igjen som LIS, er det også lurt å søke.  

Avdelingen har godt fagmiljø som utfører mange spennende arbeidsoppgaver. Legene i avdelingen jobber tett mot sykehusets kliniske avdelinger og er også engasjert i smittevern og forskning.

Avdeling for mikrobiologi og smittevern består av fire seksjoner; bakteriologi og medieproduksjon, smittevern, FoU og seksjon for leger. Legene har medisinsk fagansvar innen infeksjonsimmunologi og genteknologi som er organisert i Avdeling tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi.
Vi betjener alle kliniske avdelinger på Ahus og mottar i tillegg prøver fra eksterne brukere. Avdelingen driver forskningsaktivitet nært knyttet til den diagnostiske virksomheten og er nasjonalt referanselaboratorium for HPV.
Foruten diagnostikk driver avdelingens leger med rådgivning, undervisning og arbeid med sykehusets infeksjonskontrollprogram.
Vi har syv overlegestillinger og tre utdanningsstillinger. Avdelingen er akkreditert  etter NS-ISO 15189 og har CE-merket medieproduksjon.

Arbeidsoppgaver

 • Deltakelse i det daglige arbeidet med avlesning av prøver, svarutgivelse og rådgivning innen mikrobiologi og smittevern
 • Medvirkning i forskning og utvikling innen fagområdet
 • Deltakelse i avdelingens undervisningsopplegg for både LIS og andre medarbeidere
 • Medvirkning til strategi- og budsjettprosess, mål og etablering av handlingsplaner
 • Ansvarsoppgaver fordeles mellom spesialistene og det er stor grad av medvirkning
 • Samarbeid med andre avdelinger internt og eksternt
 • Bidra til god informasjon og kommunikasjon med de ansatte og avdelingens samarbeidspartnere
 • Deltagelse i vaktordning i helger og helligdager

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege og spesialist i medisinsk mikrobiologi, evt. LIS med kort tid til ferdig spesialitet vil bli vurdert
 • Ved oppstart må norsk autorisasjon foreligge
 • Ønskelig med bred mikrobiologisk erfaring
 • Forskningserfaring vil bli vektlagt
 • Søker må beherske norsk/skandinavisk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids og kommunikasjonsevner
 • Fleksibel og villig til å påta seg oppgaver og ansvar
 • Evne til å veilede og inspirere andre
 • Innovativ og nyskapende
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Høyt faglig nivå med spennende og krevende oppgaver
 • Tilrettelegging for kompetanseheving og videreutdanning
 • Stor grad av fleksibilitet
 • Gode kollegaer
 • Sykehuset har et utbredt velferdstilbud til alle ansatte
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkesforsikring
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Truls Michael Leegaard
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 90646265
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for mikrobiologi og smittevern, seksjon leger, Akershus Universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1478 Nordbyhagen
Søk på stillingen