Kort om arbeidsgiver

Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) har ansvar for de spesialiserte tjenestene innen psykisk helsevern til den voksne befolkningen på Agder. Avdelingen har enheter lokalisert nært opp til de somatiske avdelingene i både Arendal og Kristiansand. Avdelingen er en av åtte avdelinger i Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus.

Psykiatrisk sykehusavdeling består av tre seksjoner:   

 • En seksjon i Arendal som består av fire enheter. 
 • En seksjon i Kristiansand som består av syv enheter. 
 • Seksjon for Voksenhabilitering som består av to enheter.

Døgnenhet 6.1 er akuttenhet i PSA som med ansvar for øyeblikkelig hjelp til voksne med psykiske lidelser. Enheten er lokalisert i Kristiansand og har 13 plasser, enheten har ledig en fast 100% stilling som overlege i psykiatri.

Arbeidsoppgavene i møte med pasienter innlagt i akuttenhetene, fordrer at man er robust og i god fysisk form. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og
eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi
oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn,
alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostikk og behandling.
 • Veiledning ovenfor andre ansatte, primærhelsetjenesten og kommunalt tiltaksapparat.
 • Deltakelse i vaktordning.
 • Arbeidsoppgavene løses i henhold til verdigrunnlaget til Sørlandet sykehus HF, hvor begrepene respekt, faglig dyktighet, engasjement og tilgjengelighet står sentralt.
 • Lederteamet ved enhetene består av enhetsleder, overlege og psykologspesialist.

Kvalifikasjoner

 • Psykiater
 • Klinisk erfaring innen psykiatri.
 • Kjennskap til norsk regel- og lovverk.
 • Erfaring fra veiledning av leger i spesialisering. Medansvar for faglig utvikling av teamet.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig godt.

Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst.
 • Selvstendig.
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Trives med å jobbe tverrfaglig, gode samarbeidsevner.
 • Evne til å arbeide målrettet og strukturert med arbeidsoppgaver.
 • Evne til å stå i utfordrende situasjoner og relasjoner.
 • Gode samarbeidsevner.

Vi tilbyr

 • Trivelig arbeidsmiljø.
 • Høyt faglig nivå.
 • Faglig og personlig utvikling.
 • Utfordrende og variert arbeid.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Linda Esperaas
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 938 69 494
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Psykiatrisk sykehusavdeling, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand
Søk på stillingen