Kort om arbeidsgiver
Fast 100 % fra 01.09.21.
Alta Kommune har per tiden 2,6 stillinger som leger til tilsyn og oppfølging av pasientene ved sykehjemmene i vår kommune.  Stillingene er organisert under virksomhetsleder for Legetjenesten. Stillingen som nå lyses ut har arbeidssted Alta omsorgssenter og vil ved oppstartstidspunktet ha 54 langtids- og 32 korttidspasienter fordelt på 5 avdelinger.  (totalt 86 pasienter).

Alta Omsorgssenter åpnet januar 2021. Hovedandelen av sykehjemspasientene vil ha sykehjemsplassen sin ved Omsorgssenteret.

Hos oss vil du/dere være med å utvikle sykehjemstjenesten med plasser tilrettelagt for personer med demens, somatiske langtidsplasser og korttidsplasser for rehabilitering og avlastning. Videre planlegger vi plasser til ØHD og lindring fra 2022. Vi har et godt arbeidsmiljø og kan tilby spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i en virksomhet i utvikling. Vi ønsker deg som søker, fordi du har lang erfaring som lege, gode samarbeidsevner, engasjement for sykehjemsmedisin og vil være med oss å utvikle tjenesten videre i tett samarbeid med virksomhetsleder for sykehjem og virksomhetsleder for rehabilitering og mestring. 

Arbeidsoppgaver
Noen av arbeidsoppgaver du vil ha hos oss:
 • Kurativ virksomhet, klinisk oppfølging og behandling av pasienter.
 • Bidra til kvalitetssikring og utvikling av tjenesten
 • Bidra til tverrfaglig samarbeid i sykehjemmet
 • Systemarbeid innen demensomsorg. Utvikle koordinerte tjenester for den demenssyke (det gode pasientforløp)
 • Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende, kollegaer, medisinstudenter og LIS1 leger
 • Internundervisning
Kvalifikasjoner
Vi ønsker deg med følgende kvalifikasjoner:
 • Norsk autorisasjon som lege og gjennomført turnustjenesten i Norge eller annet skandinavisk land
 • Spesialist i allmennmedisin, geriatri eller tilsvarende, eventuelt påbegynt spesialisering innen allmennmedisin
 • Flere års erfaring som lege, gjerne bakgrunn som fastlege
 • Interesse for geriatri og demensomsorg
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Behersker de vanligste IKT verktøy
 • Referanser fra tidligere relevant arbeid
Personlige egenskaper
Personlig egnethet vektlegges og vi søker deg som er/har:
 • Engasjert og interessert i å arbeide med eldre mennesker
 • Målrettet og strukturert
 • Initiativrik og løsningsorientert
 • Pasienten og pårørende i sentrum. «Hva er viktig for deg?»
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode evner til tverrfaglig samarbeid
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team 
Vi tilbyr
 • Du er med på å utforme tjenesten og stillingen
 • Mulighet for faglig utvikling
 • Veiledning til lege i spesialisering
 • Vi tilrettelegger for spesialiseringsløp (ALIS)
 • Lønn etter avtale
 • God pensjonsordning
 • Ekstra ferieuke og permisjonsrettigheter for deg som er spesialist
 • Mulighet for å delta i legevakt
 • Arbeidstid dag
Søkere må oppgi minst 2 referanser. Originale dokumenter, attester, politiattest og identifikasjon må forevises ved intervju/fremmøte.
Tiltredelse 01.09.21 eller etter avtale.
 
Kommunen kan hjelpe til med å skaffe utleiebolig.

Alta Kommune ønsker ikke å bli kontaktet av rekrutterings- eller formidlingsbyrå, og andre alternative annonsører
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Alta kommune
Kontaktpersoner
Navn: Peder Halvorsen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 97511941
Navn: Gøril Karlsen
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 78 45 54 17 / 917 50 865
Arbeidssted
Alta Omsorgssenter
Follumsvei
9510 ALTA
Søk på stillingen