Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgåver
Oppfølging av pasientar på fastlegeliste og deltaking i legevakt.
Kvalifikasjonar
 • Lege med norsk autorisasjon
 • Gode norskkunnskapar, både munnleg og skriftleg
 • Spesialist i allmennmedisin eller starta på slik spesialisering
 • Godt kjennskap til og erfaring frå norsk helsevesen og kommunehelsetenesta
 • Meistrer godt elektroniske fagsystem
Personlege eigenskapar
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Interesse og engasjement for allmennlegetenester i kommunen
 • Evne til å tenke heilskapleg, førebyggande og tverrfagleg
 • Har fokus både på pasient og tenesta si rolle og funksjon i samarbeid med andre tenesteområde og tenestenivå
 • Gode evner til både å jobbe sjølvstendig, inngå i teamarbeid og i tverrfagleg samarbeid
 • Like utfordringar, er fleksibel og oppteken av endrings- og utviklingsarbeid
Vi gjer ei heilskapleg vurdering av søkjarane og personlege eigenskapar vert vektlagd.
Referansar vert nytta og aktuelle søkjarar vert kalla inn til intervju.

 
Vi tilbyr
 • Nye gode lokaler i ein gruppepraksis med samla 14 fastlegeheimlar
 • Den som blir tilsett overtek heile fastlegeheimelen når denne blir ledig
 • Praksis ved Legesenteret AS med sjølvstendig næringsdrivande legepraksis og avtale om støttetenester som er etablert i gruppepraksisen
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ørsta kommune
Kontaktpersoner
Navn: Oddvar Marøy
Tittel: Stabsleiar
Telefon: +4791851882
E-post: oddvar.maroy@orsta.kommune.no
Navn: Hege Axe Øvsteng
Tittel: Leiar Ørsta helsesenter
Telefon: 70048050
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Søknad merkes: 50 % fastlegeheimel
Last ned søknadsblankett

Arbeidssted
Ørsta helssenter AS
Dalevegen 28
6153 ØRSTA