Arbeidsoppgåver
 • Undersøking og oppfølging av barn på helsestasjon, 30 % stilling
 • Tilsynslege ved kommunale sjukeheimar, 50 % stilling
Kvalifikasjonar
 • Lege med norsk autorisasjon
 • Gode norskkunnskapar, både munnleg og skriftleg
 • Erfaring innan allmennmedisin eller geriatri er en fordel
 • Godt kjennskap til og erfaring frå norsk helsevesen og kommunehelsetenesta
 • Meistrer godt elektroniske fagsystem
Personlege eigenskapar
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • interesse for tett samarbeid med andre fagpersonar på helsestasjon og sjukeheim
 • Interesse og engasjement for offentlege legeoppgåver.
 • Evne til å tenke heilskapleg, førebyggande og tverrfagleg
 • Har fokus både på brukar/pasient og kommunen som tenesteleverandør
 • Gode evner til å jobbe både sjølvstendig og i tverrfagleg samarbeid
 • Like utfordringar, er fleksibel og oppteken av endrings- og utviklingsarbeid
Vi gjer ei heilskapleg vurdering av søkjarane og personlege eigenskapar vert vektlagde.

Referansar vert nytta og aktuelle søkjarar vert kalla inn til intervju. 
Vi tilbyr
 • Løn etter avtale
 • Fast arbeidstid
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar i KLP
 • Dersom ynskjeleg, moglegheit for avtale om å ta vakter ved interkommunal legevakt
 • Samarbeid med engasjerte medarbeidarar og kollegaer
Tilsetjing elles i samsvar med gjeldande lov, forskrift og avtaleverk. 
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Ørsta kommune
Helse og velferd/Institusjon
Kontaktpersoner
Navn: Oddvar Marøy
Tittel: Stabsleiar
Telefon: +4791851882
E-post: oddvar.maroy@orsta.kommune.no
Navn: Inger Liadal
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: 70048800
E-post: inger.liadal@orsta.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Søknad merkes: Lege 80 %
Last ned søknadsblankett

Arbeidssted
Sjukeheim og helsestasjon
Dalevegen 24
6153 ØRSTA