Kort om arbeidsgiver

Overlege søkes i Avdeling for endokrinologi. Avdeling for endokrinologi er en av 7 avdelinger på Medisinsk klinikk ved St. Olavs Hospital. Avdelingen har stor poliklinisk aktivitet og deler sengepost med Avdeling for nyresykdommer. Avdelingen gir en helhetlig utredning- og behandlingstilbud i endokrinologi. 

Arbeidsoppgaver

- Deltagelse i alle overlegeoppgaver ved avdelingen, inkludert utredning og behandling på poliklinikk og i sengeposter, deltagelse i bakvaktsordning og undervisning og fagutvikling

- Bidra til utvikling av et godt fagmiljø i og utenfor egen avdeling 

Kvalifikasjoner

- Den som tilsettes må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon

- For stillingen kreves norsk autorisasjon

- Spesialist i endokrinologi og indremedisin

- Erfaring og kompetanse i forskning, undervisning og fagutvikling vil bli tillagt vekt

- Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurderingen

- Vennligst oppgi to referansepersoner 

Personlige egenskaper

- Gode samarbeidsevner og ferdigheter i kommunikasjon

- Pliktoppfyllende, tilpasningsdyktig og fleksibel 

- Ta ansvar for egen kompetanse og faglig utvikling

- Ha gjennomføringsevne og være nytenkende 

Vi tilbyr

- Spennende arbeidsplass med godt miljø og kompetente kolleger

- Interessant og utfordrende klinisk arbeid

- Lønn i henhold til gjeldende overenskomst 

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Bjørn Olav Åsvold
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 92466240
E-post: Bjorn.Olav.asvold@stolav.no
Navn: Anne Hildur Henriksen
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 72828202
E-post: Anne.Hildur.Henriksen@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk klinikk, St. Olavs hospital
Prinsesse Kristinas gate 3
7030 Trondheim
Søk på stillingen