Kort om arbeidsgiver
Ved Diakonhjemmet sykehus, Klinikk for medisin, er det ledig en fast 100 % overlegestilling i Infeksjonsmedisin fra 01.09.21 eller etter nærmere avtale. 
Diakonhjemmet sykehus er et lokalsykehus for ca. 135 000 innbyggere i 3 vestlige bydeler.  I tillegg har sykehuset ansvaret for alderspsykiatri og pasienter med hofte- og lårhalsbrudd i ytterligere fem bydeler - til sammen 330 000 innbyggere. Diakonhjemmet avlaster også Akershus Universitetssykehus ved å ta imot medisinsk og kirurgiske akuttpasienter fra bydelene Alna, Grorud og Stovner.

Medisinsk klinikk består av en sengepostavdeling med 80 ikke seksjonerte senger fordelt på 3 sengeposter. Intensivavdeling deles med øvrige klinikker på sykehuset. 

Klinikken dekker alle indremedisinske grenspesialiteter bortsett fra nefrologi og endokrinologi. Klinikken er godkjent som utdanningsavdeling innen øvrige medisinske spesialiteter.
Inn under medisinsk klinikk hører for øvrig ett akutt mottak, medisinsk og geriatrisk poliklinikk samt et kreftsenter. Legene er organisert i en egen avdeling i klinikken. 
Det er 12-delt bakvaktsordning i generell indremedisin for overleger med LIS-leger i tilstedevakt. 
Klinikken har pr. i dag to spesialiststillinger i infeksjonsmedisin. Det er behov for å rekruttere til en av stillingene. De to spesialistene i infeksjonsmedisin vil også ha det faglige ansvar for sykehusets smittevern i samarbeid med smittevernsrådgiver.
Overleger i avdelingen tar del i veiledning og strukturert undervisning av LIS i henhold til ny utdanningsstruktur.

Kvalifikasjoner
Vi søker etter spesialist i infeksjonsmedisin med indremedisinsk kompetanse.
Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke
uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet.

Personlige egenskaper
Vi legger stor vekt på bredt faglig engasjement samt personlige egenskaper som godt humør, gode samarbeidsevner og fleksibilitet og evne til å motivere medarbeidere.

Vi tilbyr
  • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
  • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke
  • Det er mulighet for å leie bolig på sykehusområdet

Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju. 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktperson
Navn: Thomas Svendsen
Tittel: Avdelingsleder for leger ved Klinikk for Medisin
Telefon: 22 45 15 00
Arbeidssted
Diakonveien 12
0370 OSLO
Søk på stillingen