Bydel Grorud har ledig stilling som assisterende bydelsoverlege. Dette for å styrke kapasiteten under den pågående pandemien. Stillingen utlyses med 6 måneders engasjement og 50 % stillingsandel. 

Stillingen vil være organisert under bydelsoverlegen i bydelsdirektørens stab.

Arbeidsoppgaver
Assisterende bydelsoverlege skal bidra til ivaretagelse av lovpålagte oppgaver i smittevernloven, folkehelseloven, lov om psykisk helsevern med mer, og er medisinskfaglig rådgiver etter helse- og omsorgstjenesteloven og folkehelseloven. 

I forbindelse med pandemien har bydelen etablert smittevernteam som bistår i arbeidet med smitteoppsporing samt vaksinasjonssenter. Arbeidsområdene vil bli fordelt mellom bydelsoverlegen og assisterende bydelsoverlege etter nærmere avtale. 

Smittevernarbeid vil være sentralt i forbindelse med den pågående pandemien.

Andre lovpålagte oppgaver og generell medisinskfaglig rådgivning. 
Oppfølging av fastleger og LIS1.

Arbeid utover ordinær arbeidstid kan påregnes i forbindelse med pandemien (kompensasjon i henhold til gjeldende avtaleverk).
Mulighet for deltagelse i samfunnsmedisinsk vaktordning i Oslo.

Tiltredelse fra 1. juli.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Erfaring fra smittevernarbeid i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten er ønskelig
 • Spesialitet i allmennmedisin eller samfunnsmedisin er en fordel. Andre spesialiteter kan vurderes
 • God kjennskap til norsk helsevesen.
 • Meget gode ferdigheter og fremstillingsevne i muntlig og skriftlig norsk
Personlige egenskaper
 • Har god kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Setter høye standarder for faglig kvalitet
 • Er systematisk, pålitelig, fleksibel og løsningsorientert
 • Arbeider selvstendig, tar initiativ og er effektiv
 • Tåler å stå i krevende situasjoner og håndtere stress
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt    
Vi tilbyr
 • Arbeidsoppgaver innenfor samfunnsmedisin og smittevern spesielt
 • Hyggelig og tverrfaglig arbeidsmiljø i bydelen
 • Et stort og dedikert fagmiljø i Oslo kommune
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gyldig politiattest iht. helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse
Kontaktpersoner
Avdelingsdirektør Ole-Jørgen Pettersen, tlf 98 22 01 56 eller fung.bydelsoverlege Tore W Steen, tlf 95 26 66 60
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Grorud
Kontaktpersoner
Navn: Ole-Jørgen Pettersen
Tittel: Avdelingsdirektør
Telefon: 98 22 01 56
Navn: Tore W Steen
Tittel: Fung. bydelsoverlege
Telefon: 95 26 66 60
Arbeidssted
Ammerudveien 22
0958 OSLO
Søk på stillingen