Kort om arbeidsgiver

Finsalsenteret er et av fire sykehjem under institusjonstjenesten i Hamar kommune. Finsalsenteret har 141 plasser fordelt på fire sykehjemsavdelinger og to enheter med bemannede omsorgsleiligheter. Sykehjemsavdelingene dekker fagområdene demens, somatikk og rehabilitering. Vi som arbeider på Finsalsenteret har fokus på faglig utvikling, godt tverrfaglig samarbeid og et inkluderende arbeidsmiljø med stolte medarbeidere. Hamar kommune har implementering av personsentret omsorg som et av hovedsatsningsområdene. Kommunen ønsker å videreutvikle helse- og omsorgstjenesten til en robust og fremtidsrettet tjeneste som ivaretar innbyggernes krav til kvalitet på tjenesten og "Hva er viktig for deg"-perspektivet.

Hamar kommune har som mål å kunne tilby LIS 3-kandidater hele spesialiseringsforløpet innen allmennmedisin i egen kommune. Sykehjemslege med de rette kvalifikasjoner er derfor ønskelig i denne stillingen for tilrettelegging og veiledning til egne kandidater.

Finsalsenteret har en ledig nyopprettet 100 % fast stilling som sykehjemslege. Ansvarsområdene vil innbefatte sykehjemsavdelingene. Stillingen vil inngå i institusjonstjenestens legekollegiale med flere heltids- og deltidsansatte leger hvor det samarbeides på tvers av sykehjemmene. Stillingen er ledig fra etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for å sikre legetjenester av god kvalitet til pasientene i sykehjemsavdelingene
 • Nødvendig og helhetlig medisinsk behandling og oppfølging
 • Medisinskfaglig rådgiver i forhold til virksomhetens arbeid
 • Pårørendearbeid
 • Bidra til undervisning og fagutvikling for sykehjemmets personale
 • Dokumentasjon i fagsystemet Gerica

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Lege, ønskelig med spesialist i allmennmedisin
 • Ønskelig med veilederkompetanse
 • God forståelse og formidlingsevne i norsk muntlig og skriftlig
 • Det er krav om politiattest for alle som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven §5-4. Attesten må forevises før tiltredelse.

Personlige egenskaper

 • Evne til godt samarbeid og kunne jobbe sammen for pasienten i et tverrfaglig lag og selvstendig jobbing
 • Vilje til å sette seg inn i pasientens perspektiv og ved hjelp av samtaler med pasient og pårørende forstå hva som er pasientens ønsker
 • Interesse for fagfeltet
 • Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Arbeid på dagtid på hverdager
 • Tverrfaglig samarbeid og dyktige medarbeidere
 • Opplæring 
 • Tilrettelegging for kurs og videreutdanning etter nærmere avtale
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Hamar kommune
Kontaktperson
Navn: Ane Børresen
Tittel: Leder
Telefon: 99311912
Arbeidssted
Institusjonstjenesten, Hamar kommune
Finsalvegen 3
2322 Ridabu
Søk på stillingen