Pga akutt sykdom trenger Varna legesenter vikar i 4-6 mnd.
Næringsdrift.
Listestørrelse 1000 pasienter, 3-4 praksisdager/uke. Mulighet for 5 dager/uke i forbindelse med sommerferie. God inntjening og gunstige betingelser. Ingen kommunale oppgaver, ingen oppsatte legevakter.

Varna legesenter er et 5- legesenter i helt nye lokaler med bra utstyr. Pridok journalsystem ( opplæring gis)
Hyggelige kollegiale forhold og flinke medarbeidere.
Vi ønsker vikar som kan jobbe selvstendig, og helst har gjort ferdig LIS.
Må beherske norsk muntlig og skriftlig.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Bente Gjølstad
Tittel: Daglig leder/fastlege
Telefon: 97733957
E-post: bengjoe@online.no
Arbeidssted
Varna legesenter
Midtveien 1a
1526 MOSS