Ved Betanien hospital, Skien er det ledig 100% fast stilling for LIS innen revmatologi. Søkere som ønsker revmatologi som sideutdanning inviteres også til å søke stillingen.
 
Sykehuset har spesialiteter innen revmatologi, ortopedi og oftalmologi.
 
Revmatologisk avdeling har i dag 10 spesialister innen revmatologi og 1 LIS.
 
Avdelingen disponerer 4 heldøgns senger, 2 dagplasser og har egen poliklinikk. I 2020 hadde avdelingen ca 700 innlagte pasienter og ca 12.000 polikliniske konsultasjoner. Avdelingen dekker et bredt spekter av diagnoser innen både revmatologiske lidelser og andre bindevevssykdommer.
 
Arbeidsoppgaver:
Klinisk pasientrettet arbeid.  
 
Kvalifikasjoner:
Norsk autorisasjon som lege. Søkeren må beherske skandinavisk språk muntlig og skriftlig. Sykehuset er lite og det legges vekt på samarbeidsevner, både innad og utad, vilje til initiativ og personlig egnethet.
 
Sykehuset tilbyr lønn og arbeidsvilkår etter avtale og et godt arbeidsmiljø.
 
Oppstart etter avtale.
 
Nærmere opplysninger om stillingen ved: Avd.overlege Camilla Zettel, revmatologisk avdeling,
tlf.35900700.
 
Søknadsfrist 28 .05.21
 
Søknad sendes til:
Direktøren, Betanien Hospital,
Bj.Bjørnsonsgate 6, 3722 Skien

 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Betanien Hospital
Kontaktperson
Navn: Camilla Zettel
Tittel: Avd. overlege, revmatologisk avdeling
Telefon: 35 90 07 00
Søknad
Søknad sendes: Direktøren, Betanien Hospital,
Bj.Bjørnsonsgate 6
3722 SKIEN

Arbeidssted
Bj.Bjørnsonsgate 6
3722 SKIEN