Kort om arbeidsgiver
Institutt for kreftgenetikk og informatikk (IKI) har fokus på å anvende informatikk for å oppnå ny kunnskap som kan bidra til bedre diagnostikk og prognostisering, og dermed også bedre behandling av kreftpasienter. Hovedfokus er for tiden DoMore!-prosjektet, finansiert gjennom Forskningsrådet sin fyrtårnsatsing på IKT-forskning innen helse. Prosjektet handler om å forbedre diagnostikk og prognose for kreftpasienter ved bruk av avansert bildeanalyse innen digital patologi. IKI har et tett samarbeid med nasjonale og internasjonale partnere. Les gjerne mer om oss på www.icgi.no, domore.no og kreftlex.no.

I tillegg er instituttet opptatt av at kunnskap om kreft og kreftbehandling blir formidlet, og gjør det gjennom nettstedene oncolex.no og kreftlex.no. Instituttet søker nå en dyktig og motivert lege som kan bidra i dette formidlingsarbeidet, samt være en pådriver for utprøving av nye metoder. Stillingen er et engasjement berammet til ut året, men med mulighet for forlengelse. Stillingen kan deles av flere, og stillingsandeler fra 20% opptil 100% er av interesse. Angi hvor stor stillingsandel du ønsker i din søknad.

IKI holder til i nye, flotte lokaler i OCCi-bygget vis a vis Radiumhospitalet i Oslo.
 
Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert.
 
Arbeidsoppgaver
 • Bistå Oncolex-redaksjonen med oppdatering av krefttyper og prosedyrer i www.oncolex.no
 • Bidra med utprøving av metoden histotyping og være pådriver for å få metodene godkjente for bruk i klinisk praksis
Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen, med spesialisering i onkologi/kreftkirurgi
 • Interesse for digitalisering og e-helse
 • Gode skriftlige formuleringsevner i norsk 
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner, lagånd og engasjement
 • Evne til å arbeide selvstendig og resultatorientert
 • Nøyaktig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Et spennende og innovativt forskningsmiljø på høyt nivå
 • Godt arbeidsmiljø og engasjerte kolleger
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Håvard E. Danielsen
Tittel: Instituttleder
E-post: hdaniels@ifi.uio.no
Søknad
Søknad merkes: refnr. 4335709497
Arbeidssted
Radiumhospitalet
Ullernchausseen 64
0379 OSLO
Søk på stillingen