Kort om arbeidsgiver
Nevrologisk avdeling har 18 senger i vanlig sengeavdeling, inklusive slagenhet med 10 sengeplasser og 4 intermediærsenger, dessuten dagenhet og en travel poliklinikk. Det er egen seksjon for klinisk nevrofysiologi med seksjonsoverlege og en stilling for lege i spesialisering. Vi har god nevroradiologisk service. Avdelingen har for tiden 10 overlegestillinger og utvider til 10 leger i spesialisering. To av overlegene har bistillinger ved Universitetet i Tromsø (en førsteamanuensis og en professor). En andel medisinske studenter ved Universitetet i Tromsø har sin praktiske og teoretiske utdanning i nevrologi ved avdelingen, og undervisning av medisinske studenter må påregnes.

Avdelingen er godkjent for spesialistutdanning i nevrologi. For oppnåelse av enkelte læringsmål innen nevrokirurgi er det aktuelt med spesialiseringsperiode ved et samarbeidsforetak i 6 måneder, slik beskrevet i utdanningsplan for fagområdet. Etter endt spesialisering omgjøres stillingen til legespesialist med tjenestested Nordlandssykehuset HF.

Hos oss er det et aktivt forskningsmiljø med muligheter for deltakelse i spennende kliniske forskningsprosjekter. Vi har et utstrakt praktisk samarbeid med nevrokirurgisk avdeling UNN, og samarbeider for øvrig mye med intensivavdelingen, medisinsk klinikk og sykehusets øvrige avdelinger. Tjeneste ved avdelingen gir bred erfaring med alle pasientgrupper i nevrologi, og særlig innen akuttnevrologiske problemstillinger.

Vikariater for lege i spesialisering  / LIS 2 med utdanningsforløp mot Nevrologi fra og med dagens dato / etter avtale med ulik lengde alt fra 4 måneder til 1 år.

Arbeidsoppgaver
 • Legene rullerer mellom nevrologisk sengepost, dagenhet, vakt og poliklinikk.
 • LIS har per tiden 10-delt vaktordning.
Kvalifikasjoner
 • Fullført og godkjent LIS del 1/ turnustjeneste
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Søkere som har erfaring fra nevrologi vil bli foretrukket
 • Meget gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig 
 • Søker må kunne håndtere de digitale verktøy som brukes til behandling og dokumentasjon
Personlige egenskaper
Vi søker etter medarbeidere som:
 • Er faglig engasjement
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Liker utfordringer
 • Er fleksibel
 • Takler stress og kan jobbe under press i perioder
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 
Vi tilbyr
 • Lønn etter gjeldende lover og avtaler
 • Gunstig pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP
 • Et godt og anerkjent forskningsmiljø
 • Kontorer og poliklinikk i nye og trivelige lokaler
 • Faglig dyktige og gode kollegaer
 • I Bodø er det unik natur med utallige muligheter for turer og fritidsaktiviteter,  Se VisitBodo
 • Informasjon om Leger i Spesialisering ved NLSH
 • Se Bodø i Vinden
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Medisinsk klinikk, Nevrologisk avdeling
Kontaktperson
Navn: Svetlana Rasic
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 902 24 798
E-post: Svetlana.Rasic@nlsh.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Søknad merkes: 4384956260
Arbeidssted
Bodø
Parkveien 95
8007 BODØ
Søk på stillingen