Kort om arbeidsgiver

Vil du bli vår nye kollega? Psykiater ønskes velkommen!

Vi har ledig 100 % fast stilling som psykiater i Allmennpsykiatrisk poliklinikk ved DPS Follo. Vi søker etter overlege med faglig engasjement og interesse for å jobbe med og utvikle behandlingstilbudet til vår målgruppe.

Allmennpsykiatrisk poliklinikk har 28,5 stillinger bestående av overleger og psykologspesialister i tillegg til LIS , psykologer i spesialisering, og kliniske sosionomer.
Allmennpsykiatrisk poliklinikk har et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø, er tverrfaglig sammensatt og med god spesialistdekning. Poliklinikken er for tiden organisert i 3 tverrfaglige team. Avdelingen er opptatt av faglig utvikling og muligheter for forskning. DPSet har et aktivt forskningsutvalg. I løpet av året starter DPS Follo med e-mestringsteam i samarbeid med de andre DPS ene i Ahus sitt opptaksområde, og det arbeides med oppbygging av nevroteam og FACT team.

DPS Follo gir spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for voksne i kommunene Nordre Follo, Ås, Frogn og Nesodden med til sammen ca 100 000 innbyggere. DPS Follo består foruten Allmennpsykiatrisk poliklinikk av en seksjon for psykoselidelser, en seksjon for gruppebehandling, to døgnseksjoner, en kontorfaglig seksjon, og et akutt team. Vi har tett samarbeid med kommunehelsetjenesten og søker hele tiden å lage så sømløse pasientforløp som mulig. Vi har stor vekt på et godt arbeidsmiljø og de ansattes trivsel. De ansattes kompetanse er vår største ressurs.

Allmennpsykiatrisk poliklinikk, DPS Follo ligger sentralt i Ski, Nordre Follo kommune. Det er kun 20 minutters reise fra Oslo S med tog og to minutters gange fra Ski stasjon.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av polikliniske pasienter
 • Medisinskfaglig vurderinger/behandling/oppfølging som bistand til andre faggrupper. Tverrfaglig samarbeid
 • Delta i fag- og kompetanseutvikling. Bidra i forhold til videreutvikling av behandlingstilbudet
 • Klinisk veiledning av LIS leger
 • Undervisning, rådgivning og veiledning til medarbeidere, og overfor 1. linjetjenesten og andre. Vi vektlegger samarbeid med fastleger, sykehus, kommuner og andre instanser
 • Noe inntaksarbeidsarbeid i perioder

Kvalifikasjoner

 • Cand. med med norsk autorisasjon som lege, og godkjenning som spesialist i psykiatri
 • Beherske norsk både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Vi vektlegger personlig egnethet, gode samarbeidsevner, god arbeidskapasitet og evne til å arbeide selvstendig
 • Vi ønsker oss en kollega som ønsker og evner å bidra til en positiv utvikling av poliklinikken  

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med trivelige og erfarne kollegaer med bred kompetanse.
 • Vi kan tilby spennende og varierte arbeidsoppgaver. Tverrfaglige diskusjoner i teammøter. Ved bistand til andre faggrupper skjer dette under ordnede forhold med såkalte "bistandsbestillinger"
 • Mulighet for eksterne kompetansehevende kurs- og videreutdanning 10 dager i året
 • Felles legemøter ukentlig
 • Internundervisning
 • Mulig for vaktordning med begrenset belastning
 • Ahus har gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Lønn etter avtale
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Gunhild Jonassen Hoksnes
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 64852000
Navn: Ragnhild Thorstensen Horn
Tittel: Medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 90518592
Hjemmeside
Arbeidssted
FOLLO Allmenpsykiatrisk poliklinikk, Akershus universitetssykehus HF
Åsenveien 3
1400 Ski
Søk på stillingen