Kort om arbeidsgiver
Vil du bli allmennlege i Bergen sentrum?

Delelistehjemmel ved Helsetorget, Vestre Torggt 8, i Bergen sentrum er ledig.
Listeinnehaver forventer å jobbe ut 2026, anslagsvis i 50% stilling. Delelistearrangementet egner seg godt for kombinasjon med videreutdanning/ spesialisering eller annen deltidsfunksjon.
Helsetorget har et sterkt allmennfaglig og meget godt arbeidsmiljø. Veldrevet praksis med 6 legehjemler og LIS 1 lege. Særdeles godt samarbeid og støttende kollegaer tilbys ny lege i fellesskapet.

Nåværende total listestørrelse 1350.
Journalsystem er Infodoc Plenario, og er tilknyttet Norsk Helsenett. 
Betingelser for deling av praksisen må avtales med nåværende praksisinnehaver, i tråd med sentrale avtaler.

Arbeidsoppgaver
Den som tildeles hjemmelen må ta del i legevakt og offentlig allmennmedisinsk legearbeid i kommunen inntil 7,5 timer pr uke. Offentlig allmennmedisinsk legearbeid kan ved ønske utsettes i en oppstartfase.

Kvalifikasjoner
Norsk autorisasjon som lege
Gjennomført turnustjeneste/ LIS 1
Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering
Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven.
Søkere må kunne beherske norsk muntlig og skriftlig.                                                                                                                                                                                                             
Personlige egenskaper
Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt.     

Vi tilbyr
Noen opplever det utrygt å kjøpe seg inn i en legebedrift med forpliktelsene det medfører. For å imøtekomme dette tilbyr Bergen kommune en utkjøpsgaranti. Dette innebærer at dersom du innenfor de tre første årene ønsker å si opp fastlegeavtalen, tilbyr kommunen seg å kjøpe deg ut av kontorbedriften med inntil 95% begrenset oppad til 800.000 dersom det ikke er kommet på plass avtale med ny fastlege ved ordinær utlysning innenfor oppsigelsestiden på 6 måneder. 

Som næringsdrivende fastlege har du stor fleksibilitet i din arbeidshverdag. Du har også i større grad enn som fastlønnet fastlege mulighet til å være med på å utforme legekontoret ditt slik du/dere ønsker det. Legekontorene i Bergen kommune er i all hovedsak organisert slik at fastlegene ved legekontoret driver legekontorbedriften sammen, og har felles ansatt hjelpepersonell.

I Bergen kommune ønsker vi å strekke oss langt i å ivareta deg som ny hjemmelsinnehaver, enten du er i oppstart av spesialisering som allmennlege, eller ferdig spesialist.
Dersom du begynner eller fortsetter med spesialisering i allmennmedisin (ALIS), har kommunen, som utdanningsinstitusjon, et ansvar for å tilrettelegge for ditt spesialiseringsløp. I Bergen kommune vil vi sørge for at du før oppstart får tildelt en veileder, og at vi sammen utarbeider og følger opp din utdanningsplan. Veiledning og supervisjon skal i størst mulig grad skje på legekontoret.

For næringsdrivende ALIS tilbyr vi også ALIS-avtale med kommunen. Dette innebærer utgiftsdekning på inntil kr 300.000 årlig i spesialiseringsløpet til bl.a. praksiskompensasjon ved fravær til kurs, ekstra veiledning og supervisjon, og andre utgifter knyttet til din spesialisering. 


Bergen kommune har som mål at du som selvstendig næringsdrivende fastlege skal ha gode arbeidsvilkår både faglig, kollegialt og økonomisk.
Vi ønsker deg velkommen som søker til en spennende og utfordrende arbeidshverdag som fastlege i vår kommune.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Lene Hestetræet
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 55567891
Navn: Unni Aanes
Tittel: Fastlege/hjemmelsinnehaver
Telefon: 415 08 652
Arbeidssted
Vestre Torggate 8
5015 BERGEN
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image