Kort om arbeidsgiver

BUP Oslo Syd, enhet Søndre Nordstrand har ledig fast stilling som overlege/spesialist i barne- og ungdomspsykiatri fra 01.06.2021. 

BUP Oslo Syd består av poliklinikkene BUP Søndre Nordstrand, BUP Nordstrand, BUP Østensjø og Spesialenheten, som består av et TIPS Ung team, et ambulant intensiv team og et lavterskelteam som er på de videregående skolene i vårt område. Vi har flere spesialiserte matriseteam i seksjonen; DBT-team, OCD-team, spesialteam for spiseforstyrrelser, sped- og små team, nevroteam, samt et familieterapiteam. Vi er lokalisert i nybygde lokaler på Mortensrud og er samlokalisert med Søndre Oslo DPS og Ruspoliklinikken.

Vårt opptaksområde er bydel Søndre Nordstrand med ca 10 500 barn og unge i alderen 0-18 år som lever i et flerkulturelt miljø. Arbeidet er tverrfaglig basert og forutsetter et nært samarbeid med bydel, skole/barnehager, helsestasjon, PPT, barnevern og fastleger.

Overlege søkes til generalistvirksomheten ved enheten, hvor hovedvekten av arbeidsoppgavene er utredning og behandling i pakkeforløp psykiske lidelser barn og unge. Dette arbeidet favner den store bredden i fagfeltet, og innebærer stor variasjon i problemstillinger og metodikk. I tillegg er det ønskelig med deltakelse i matriseteamene, som gir mulighet til faglig fordypning som supplement til generalistvirksomheten. Vi søker en dyktig og engasjert medarbeider til enhet BUP Søndre Nordstrand. Enheten er tverrfaglig bemannet med overleger, psykologer, pedagoger, sosionomer og leger i spesialisering. Vi legger vekt på faglig kvalitetsutvikling, internopplæring i behandlingsmetodikk, brukerevaluering samt fagutvikling for den enkelte medarbeider.

Politiattest ikke eldre enn tre måneder må forelegges ved ansettelse

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av barn, unge og deres familier
 • Vi arbeider med systematisk utredning og diagnostisk vurdering, herunder testing og kartlegging
 • Samarbeid med relevante samarbeidspartnere i bydel og øvrig spesialisthelsetjeneste
 • Internundervisning i enheten og seksjonen
 • Kan påregne relevante oppgaver for spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, herunder veiledning, rådgivning, inntaksrelaterte oppgaver, spesialistuttalelser m.v.
 • Seksjonen har ordning for øyeblikkelig hjelp for sitt geografiske opptaksområde, med rullerende vakter i arbeidstiden 08:00-15:30 

Kvalifikasjoner

 • Norsk spesialistgodkjenning i barne- og ungdomspsykiatri
 • Leger i spesialisering  nær ferdig spesialitet kan komme i betraktning
 • Bred kompetanse om undersøkelses- og behandlingsmetoder innen fagfeltet barne- og ungdomspsykiatri

Personlige egenskaper

 • Du er en medarbeider som er interessert i fagfeltet og som liker både å jobbe selvstendig og i team
 • Du er fleksibel og har god tilpasningsevne
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • Du har god arbeidskapasitet og tåler høyt tempo
 • Du er strukturert og ryddig
 • Du har evne og lyst til å bidra i et tverrfaglig arbeidsmiljø og i å videreutvikle fagfeltet
 • Du må beherske norsk, både skriftlig og muntlig
 • Du bidrar positivt til arbeidsmiljø 
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø der samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere er vesentlig for å tilby god hjelp til pasienter og familier
 • Spennende oppgaver i et stort og tverrfaglig miljø med leger, psykologer, sosionomer, pedagoger og barnevernspedagoger
 • Et stort legemiljø i seksjonen med nå 12 overlegestillinger og 6 LIS-stillinger
 • Spennende fag- og samarbeidsmuligheter i forbindelse med samlokaliseringen av fire BUP enheter, DPS og RUPO
 • Mulighet for fagutvikling og deltakelse i matriseteam 
 • Internundervisning
 • Legespesifikk undervisning tilbys i avdelingen og på seksjon
 • Vi har universitetsfunksjon og driver undervisning og veiledning internt og eksternt
 • Konkurransedyktig lønn og arbeidsbetingelser
 • Fleksitidsordning
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Heloise Marie Ledesma
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 91545816
E-post: helled@ous-hf.no
Navn: Bjørg Schorre
Tittel: Overlege/medisinskfaglig rådgiver seksjon
Telefon: 90709582
E-post: uxbesc@ous-hf.no
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling
Helga Vaneks vei 6
1281 OSLO
Søk på stillingen