6-legesenter med behov for vikar 80-100% ,4 kurative dager uten kommunal bistilling, i perioden 01.09.2021-01.03.2022.
Tidligere oppstart eller forlengelse til 01.09.2022 mulig.
Gunstig leie og inntjening. Hyggelige kollegaer og medarbeidere.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Ulf Asting Solberg
Tittel: Kontorleder
Telefon: 95812810
E-post: ulf-asting.solberg@hommelviklegekontor.no
Arbeidssted
Hommelvik legekontor
Torggata 2,Rådhuset
7550 HOMMELVIK
Søk på stillingen