• Listelengde: 1100
  • Journal system: SystemX
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Det søkes vikar i 20 - 50%-stilling i vel dreven fastlegepraksis ved Britanniatorget Legesenter i Drøbak. Det er ønske om tiltredelse så snart som mulig, og foreløpig behov ut august men med evtl mulighet for forlengelse. Vi har meget godt kollegialt miljø med 5 allmennleger (alle er spesialister i allmennmedisin) og 5 dyktige legesekretærer. Legesenteret er fullt utstyrt med 24 t-BT, EKG, spirometri og fullt laboratorium. EPJ: SystemX, Convene faktureringssystem. Det forventes kollegialt samarbeid ifht fravær og ferieavvikling med kolleger på kontoret.
Søker må ha norsk autorisasjon, og refusjonsrett, være norsktalende og har erfaring fra fastlegekontor.
Kontakt: Petra Brüning, Britanniatorget Legesenter, Storgaten 27, 1440 Drøbak, mobil 95102618
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Petra Hannelore E. Brüning
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 95102618
E-post: bruening@online.no
Arbeidssted
Britanniatorget Legesenter
Storgaten 27
1440 DRØBAK