Kort om arbeidsgiver

Medisinsk klinikk inkluderer fagområdene fordøyelse, infeksjonsmedisin, blodsykdommer, hormonsykdommer, nyremedisin og geriatri. Avdeling for mikrobiologi og smittevern, og Medisinsk avdeling i Harstad og Narvik er også en del av klinikken. Medisinsk klinikk har ansvar for mottak av indremedisinske pasienter i akuttmottaket.

Akutt- og mottaksmedisinsk enhet (AME) er en ny spesialitet som er under oppbygning og utvikling, og vi er i gang med å utarbeide et forbedret mottak av akutt syke pasienter. Om du har interesse for dette har du nå en unik mulighet til å være med på å utforme din arbeidshverdag og dette viktige satsingsområdet.

For snarlig tiltredelse søker vi overlege/erfaren LIS som ønsker å jobbe i fagfeltet akutt- og mottaksmedisin.

For fast stilling for lege i spesialisering i akutt- og mottaksmedisin gjelder følgende:
Fase 1: Spesialistutdanningen ved UNN HF. Hele utdanningsløpet kan gjennomføres ved UNN.
Fase 2: Etter endt utdanning vil stillingen bli omgjort til legespesialist ved avdeling i henhold til godkjent spesialitet ved UNN.

Teamet du skal jobbe i består av tre spesialister i AMM, to LIS-leger, og en enhetsleder. Arbeidsoppgavene er under utarbeiding, men vil bestå av klinisk tjeneste i akuttmottaket og på observasjonspost, supervisjon og utdanning av LIS-leger, og kvalitetsarbeid.

Medisinsk klinikk og Hjerte- og lungeklinikken samarbeider om medisinske vaktsjikt.

På sikt vil stillingen inngå i et eget vaktsjikt for AMM. Frem til dette er på plass vil den som ansettes delta i allerede etablerte vaktsjikt etter erfaring og kompetanse.

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid i akuttmottaket og ved observasjonsposten
 • Lede og arbeide i tverrfaglige team
 • Veiledning, oppfølging og samarbeid med LIS i mottak
 • Kvalitetsarbeid og kompetansebygging ved utarbeiding og oppdatering av prosedyrer
 • Planlegging og gjennomføring av simuleringstrening
 • Det vil være mulig å delta i vaktsjikt ut fra bakgrunn og erfaring

Kvalifikasjoner

 • Overlege/legespesialist i AMM eller en indremedisinsk spesialitet
 • Erfaring innen indremedisin vektlegges, men kandidater med annen relevant klinisk erfaring oppfordres til å søke
 • Ekstra erfaring fra andre fagfelt vil være en fordel

Er du ikke ferdig spesialist er du fortsatt aktuell kandidat. Du bør da ha gjennomført del 2 indremedisin, og være klar for fordypning i AMM sin breddespesialitet del 3.

Personlige egenskaper

 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner
 • Evne og vilje til refleksjon over egen praksis som lege
 • Være en god lagspiller ved å gi og motta tilbakemeldinger
 • Interesse for kvalitets- og forbedringsarbeid som en sentral del av arbeidshverdagen
 • Gode tverrfaglige samarbeidsevner
 • Initiativrik, positiv og løsningsorientert
 • Høy stresstoleranse
 • Genuin interesse for akutt- og mottaksmedisin
 • Forskningsinteresse
 • Personlige egenskaper vektlegges

Vi tilbyr

 • Du får mulighet til å bidra og påvirke organiseringen av mottak av akutt syke pasienter og oppbygning av den nye spesialiteten AMM i UNN
 • Stimulerende og positivt arbeidsmiljø med spennende arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • En flott arbeidsplass med godt miljø
 • Oppstart etter avtale, men ønskelig så snart som mulig
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Jacob Olof Odeberg
Tittel: Enhetsleder/overlege
Telefon: +46 70 2087571
Navn: Ole Martin Hoff
Tittel: Kst. overlege
Telefon: 777 54018
Navn: Finn Arne Martinsen
Tittel: LIS-lege
Telefon: 975 60465
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Akutt- og mottaksmedisinsk enhet, Medisinsk klinikk
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø
Søk på stillingen